Sprawozdanie z działalności Koła MAG Złota Kaczka za 2010 rok


Sprawozdanie
z działalności Koła PZW „MAG * ZŁOTA KACZKA' za 2010rok.


W minionym roku kalendarzowym Zarząd Koła „Mag * Złota Kaczka' spotykał się kilkakrotnie. Omawiane były najważniejsze, bieżące sprawy dotyczące działalności naszego Koła. W zebraniach czynny udział brał również przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który mógł jednocześnie kontrolować pracę Zarządu Koła.
W roku ubiegłym stan ilościowy naszych członków zmniejszył się i wynosi obecnie 305 wędkarzy w tym 11 członków uczestników / młodzież/. Zmniejszająca się liczba członków naszego Koła jest wynikiem zmiany miejsca sprzedaży znaków PZW, pogarszających się zasobów naszych portfeli, oraz migracją członków do innych Kół. Aby zmniejszyć migracje członków do innych Kół intensywnie zarybiamy jez. Żwirkowe. Organizujemy różnego rodzaju zawody oraz wycieczki. Mała aktywność członków w pracach Koła, brak zainteresowania pracami Zarządu na rzecz członków powoduje małą frekwencję na zebraniach, zawodach oraz wycieczkach. Każda z tych imprez ogłaszana jest w lokalnej Telewizji ASTA oraz w sklepach wędkarskich. Z tego powodu są inicjowane różne formy aktywizacji pracy Koła , aby pozyskać nowych członków PZW.


Reprezentacja naszego Koła w składzie: Radosław Włoch, Ryszard Dymek, Sylwester Piękniewski, Kazimierz Robowski oraz Wojciech Turowski odniosła wiele sukcesów w dyscyplinie spławikowej na szczeblu Okręgu Nadnoteckiego.
Wymienić w tym miejscu należy takie osiągnięcia jak zajęcie : I miejsca drużynowo w klasyfikacji GPX Okręgu Nadnoteckiego. I miejsca w drużynowych zawodach o puchar prezesa Philipsa. I miejsca w drużynowych zawodach o puchar komendanta Policji.
II miejsce w drużynowych zawodach o Puchar Złotej Rybki
oraz wiele udanych startów w zawodach organizowanych przez koła
Okręgu Nadnoteckiego.


Szkółki wędkarskie prowadzone przez kolegę Andrzeja Sadkowskiego i Wojciecha Turowskiego szkolą młodych wędkarzy i uczą ich zachowania nad wodą, za co im serdecznie dziękujemy. Wychowankowie szkółki wędkarskiej startowali w zawodach spławikowych w cyklu GPX Okręgu i osiągali tam dobre wyniki : kol Dominik Dobrowolski zajął ogólnie 6 miejsce a kol. Tomasz Singer zajął miejsce 13 , gratulujemy.


Zima na przełomie lat 2009 na 2010 spowodowała duże starty w rybostanie na wodach Okręgu Nadnoteckiego PZW a w szczególności dotknęła naszego jeziora Żwirkowego.
Zarząd Koła kontrolował sytuację na zbiorniku. Wycięto otwory kontrolne ale niestety żadnych oznak zbliżającej się tragedii nie zauważono. Topniejący śnieg oraz lód odsłoniły rozmiar strat. Oprócz ryb rekordowych takich jak Tołpyga 45kg, kilku karpi o wadze 20kg, kleni 15kg oraz amurów po 15kg, zebrano 750kg ryb i przeznaczono do utylizacji. W pracach przy usuwaniu ryb niezbędną pomoc okazali koledzy: Radosław Włoch, Henryk Włoch, Bogdan Staniszewski, Kazimierz Robowski, Sylwester Piękniewski oraz Społeczna Straż Pożarna z Szydłowa. W tym miejscu chciałbym im serdecznie podziękować za poświęcenie i wykonanie tak niewdzięcznych, lecz koniecznych prac na jeziorze Żwirkowym.
Ponieważ rybostan jeziora został poważnie naruszony, zarząd Koła podjął decyzję o naruszeniu rezerw finansowych Koła i przeznaczył je na bardziej intensywne zarybienie jeziora Żwirkowego.
W 2010 roku jezioro Zwirkowe zostało zarybione 360 kg leszcza dużego, 130kg karpia kroczka, 80 kg karpia /narybek/ oraz 40 kg lina. Należy
dodać, że i tym razem wszystkie ryby /zgodnie z protokołem zarybienia/ były w bardzo dobrej kondycji.

Z uwagi na to, iż nasze jezioro znajduje się blisko rzeki, jest narażone na odwiedziny wielu drapieżników, które upodobały sobie nasz akwen, postanowiliśmy zarybić je na wiosnę „rybą wymiarową'.

Są sprawy, którym nadal bacznie się przyglądamy. Chodzi oczywiście o porządek na łowisku i wokół jez. Żwirkowego. To temat ciągle powracający. Wiele robimy również w tym temacie, organizując jak co roku, akcję sprzątania . Również kilku kolegów z naszego Koła osobiście dogląda i sprząta na bieżąco teren wokół jeziora po wędkarzach - śmieciarzach. Dość skuteczna kontrola przeprowadzana przez Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką oraz przez wyznaczonych członków Zarządu przyczyniły się do zminimalizowania kłusownictwa na naszym jeziorze, za co chciałbym wszystkim podziękować.

Zarząd Koła zorganizował 6 zawodów wędkarskich dla członków Koła. Uczestniczyło w tych zawodach łącznie 101 członków. Mistrzem Koła na 2010 r. został kol. Krzysztof Kotarak. Nie jest to imponująca ilość, lecz niestety aktywność naszych członków delikatnie mówiąc nie jest zbyt duża. Nadal będziemy czynić starania i zachęcać wszystkich członków Koła do brania udziału we wszystkich imprezach takich jak: Zawody Rozpoczęcia Sezonu, Zawody Mistrza Koła czy wycieczkach organizowanych dla miłośników wędkowania.
Na koniec sprawozdania chciałbym w imieniu Zarządu Koła podziękować wszystkim, którzy bezinteresownie poświęcali czas oraz własne pieniądze dla rozwoju naszego Koła i jego istnienia . W szczególności podziękowania należą się takim sponsorom jak: Producent Ozdób Choinkowych - Firma MAG, Telewizja Kablowa „ANTSERWIS' z Wałcza oraz kilku innym osobom, których nie wymieniłem a którzy nam pomogli przyczyniając się do naszych sukcesów.

 


3.7
Oceń
(6 głosów)

 

Dokumenty (1)Sprawozdanie z działalności Koła MAG Złota Kaczka za 2010 rok - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł