Sprawozdanie z Walneg zebrania sprawozdawczego za rok 2014

/ 10 zdjęć


W niedziele 21 grudnia odbyło się walne zebranie członków Koła Wędkarskiego nr 12 w Brzezinach. Podczas zebrania zostało odczytane sprawozdanie finansowe z działalności koła w 2014 roku. przedstawiono preliminarz budżetowy, który zatwierdzono bez uwag. Dokonano wyborów uzupełniających do komisji rewizyjnej- Daniel Dziedziczak oraz do zarządu- Marcin Pukacz. Miłym akcentem spotkania było wręczenie pucharu dla wędkarza roku 2014- Sebastiana Klimczaka oraz medali za zasługi w rozwoju wędkarstwa przez prezesa Jerzego Sobocińskiego. W czasie zebrania omówiono kwestie: zagospodarowania wód, utrzymania czystości, zarybiania i kłusownictwa. Jest to tylko cześć zagadnień, do których został zobligowany Zarząd Koła PZW nr 12.  Na koniec prezes złożył życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne wędkarzom i ich rodzinom.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Sprawozdanie z Walneg zebrania sprawozdawczego za rok 2014 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł