Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW nr 45 Kolejarz Stargard

/ 3 zdjęć


Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW nr45 Kolejarz w Stargardzie   otworzył  Prezes Koła Kol. Zbigniew Kowalczyk witając przybyłych gości i członków Koła.  W głosowaniu jawnym wybrano Przewodniczącego – Kol. Antoń Zbigniew oraz   Sekretarza –Kol. Radecki Ireneusz. Przewodniczący przejął
prowadzenie Walnego Zgromadzenia, zapoznał zebranych z porządkiem i regulaminem obrad. W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru składów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. W dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad:

  • a)       Sekretarz Koła Kol. Ireneusz Radecki zgodnie z procedurą odczytał Protokół z walnego zgromadzenia członków koła za rok 2014.
  • b)       Prezes Koła Kol. Zbigniew Kowalczyk zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Koła za 2015 rok;
  • c)       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Zdzisław Piotrowski przedstawił sprawozdanie z prac Komisji w 2016 roku.
  • d)      Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Kol. Waldemar Penier przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w 2016 roku.
  • e)       Zastępca Komendanta SSR Kol. Mirosław Wątroba przedstawił sprawozdanie z działalności SSR powiatu stargardzkiego w 2016 roku.

W dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad Prezes Koła Kol. Zbigniew Kowalczyk przedstawił Plan Pracy Koła oraz Zarządu na 2016 rok. Następnie Skarbnik Koła przedstawił Budżet Koła na 2016 rok, następnie zapoznał obecnych ze szczegółowym rozliczeniem składek za 2015 rok oraz preliminarzem składek na 2016 rok. Po 15 minutowej przerwie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omówienia spraw organizacyjnych. Prezes koła dokonał wręczenia wyróżnień dla zasłużonych członków koła.  Prezes Koła wręczył puchary oraz dyplomy zwycięzcom klasyfikacji o miano Wędkarza Roku 2015. W poszczególnych kategoriach miejsca zajęli:

W kategorii Seniorów

  1-sze – Grzegorz Michalski

2-gie – Marcin Szyłobryt

3-cie – Mirosław Buczma

4-te – Robert Smelkowski

5-te –  Krystian Misztal

6-te – Aleksander Bagiński

  W kategorii Juniorów

1-sze – Karolina Skalska

2-gie – Adam Belka

3-cie – Eryk Marciniak

4-te – Aleksander Bagiński jr

5-te – Sebastian Dziedzic

6-te – Remigiusz Sawicki

  W kategorii Kobiet

1-sze – Ewa Bagińska

K omendant SSR Powiatu Stargardzkiego wręczył dyplom wyróżniającym się strażnikom oraz dokonał uroczystego wręczenia Legitymacji Strażnika SSR dla nowych strażników. Vice Prezes d.s. Organizacyjnych zapoznał zebranych ze stanem zarybień wód powiatu stargardzkiego za rok 2015. Skarbnik koła zapoznał zebranych z wysokością składek w 2016 roku, zmianami w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb od 01.01.2016r., odstępstwami od RAPR na wodach Okręgu PZW Szczecin, stanem porozumień z innymi okręgami PZW oraz porozumieniami z dzierżawcami prywatnymi wód w regionie. Przekazał również informacje o możliwości udziału w szkoleniu dla instruktorów do pracy z młodzieżą oraz dla sędziów wędkarskich. Prezes Koła zapoznał zgromadzenie z „Terminarzem Zawodów i Imprez Koła PZW nr 45 KOLEJARZ na 2016 rok”. Po zakończeniu dyskusji nad wolnymi wnioskami Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił przyjęte uchwały i wnioski podlegające głosowaniu, które Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił pod głosowanie.

Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Prezes Koła podziękowali zaproszonym gościom i członkom Koła za rzeczowy i merytoryczny udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.

Zebranie w tak przyjemnym miejscu i miłej atmosferze obsługiwał kol. Jerzy, któremu Zarząd Koła serdecznie dziękuje zarówno za przygotowanie jak i organizacje.

Zdjęcia z zebrania można obejrzeć pod linkiem: http://1drv.ms/2097zm9 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW nr 45 Kolejarz Stargard - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł