Sprawozdanie ze Zgromadzenia Członków Koła nr 50 Ciepłownik w Stalowej Woli

/ 8 zdjęć


Sprawozdanie ze Zgromadzenia Członków Koła nr: 50,,Ciepłownik”w Stalowej Woli z działalności Koła Wędkarskiego Nr. 50 „Ciepłownik” w Stalowej Woli za miniony rok t/j 2018 r. w dniu 17.02.2019 r.
Zebranie rozpoczęło się o godz 11/30 w drugim terminie.
Na początku zebrania PrezesKoła przywitał wszystkich zgromadzonych i zaproponował wybór Sekretarza prowadzącego zebranie kol. Chmielewskiego Andrzeja .Wszyscy byli za .
Andrzej Chmielewski przeczytał porządek obrad:
1. Uchwalanie porządku i regulaminu obrad obecnych .
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Koła,
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego za 2018 rok.
3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
4. Uchwalenie planu działania oraz budżetu Koła na rok 2019
5.Ustalenie Zawodów-Terminy
6.Wolne wnioski.
7.Zakończenie obrad.
Przegłosowano porządek obrad na obecnych 14 osób wszyscy byli za.
Sprawozdanie z pracy Zarządu koła przekazał Prezes Koła Kutyła Stanisław.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zrelacjonował PrzewodniczącyÂÂMokrzyk Zbigniew
Sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego przekazał Przewodniczący Kula Kazimierz.
Plan działania i oraz budżetu Koła Skarbnik Banaszek Jarosław
Terminy i miejsce zawodów przedstawił Chmielewski Andrzej do akceptacji przez opiekunów wód.
W wolnych wnioskach kol Kutyła Stanisław przedstawił wniosek do Zarządu Koła o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej o jednego Członka. Na wniosek Prezesa zgodzili się zgromadzeni i wybrali za zgodą kol. Niepieszczańskiego Franciszka .Zarządu Kola za zgodą obecnego strażnika SSR mianował go Komendantem SSR w naszym Kole został kol Zbigniew Sobiło.
Zarząd Kola udekorował Wędkarza Roku za rok 2018 kol Grzegorza Płatnerza wręczono mu dyplom i puchar w zastępstwie odebrał TATO.

Prezes Koła podziękował wszystkim zgromadzonym za pracę na rzecz Koła i sponsorom za sponsorowanie działalności naszego Koła .
Zebranie oficjalne zakończyło się o godzinie 13/00 poczęstunkiem-obiadem. PRZEPRASZAM ALE Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH WCZESNIEJ NIE MOGLEM OPISAĆ SPOTKANIA .Pozdrawiam

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Członków Koła nr 50 Ciepłownik w Stalowej Woli - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł