Zaloguj się do konta

Sprawozdanie z Zgromadzenia Członków Koła nr: 50

Sprawozdanie z Zgromadzenia Członków Koła nr: 50„Ciepłownik” w Stalowej Woli za miniony rok t/j 2019 r. w dniu 26.01.2020 r.
Zebranie rozpoczęło się o godz 11/30 w drugim terminie.
Na początku zebrania Prezes Koła przywitał wszystkich zgromadzonych przeczytał porządek obrad i zaproponował wybór Przewodniczącego prowadzącego zebranie kol. Chmielewskiego Andrzeja .
Andrzej Chmielewski zgodził się. Wszyscy byli za .
Porządek obrad obejmował:
1.Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i powołanie Prezydium walnegozgromadzenia.
2.Przyjecie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokołu zpoprzedniego walnego zgromadzenia Kola.
3.Wybór komisji : Uchwał i Wniosków, Mandatowej
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Koła,Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok.
5,Realizacja Uchwał i Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu .
6. Uchwalenie planu działania oraz budżetu Koła na rok 2019
7.Ustalenie Zawodów-Terminy na 2020.
8.Podjecie uchwał w sprawie : planu działania i preliminarzu budżetowego kolana 2020 r.
9.Wolne wnioski
10.Zakończenie obrad.
Przegłosowano porządek obrad na obecnych 14 osób wszyscy byli za.
Sprawozdanie z pracy Zarządu koła przekazał Prezes Koła Kutyła Stanisław.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zrelacjonował Kolega Mokrzyk Zbigniew
Sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego przekazał Kolega Kula Kazimierz.
Plan działania i oraz budżetu Koła przedstawił Banaszek Jarosław
Terminy i miejsce zawodów przedstawił Chmielewski Andrzej do akceptacji.
Zarząd Kola udekorował Wędkarza Roku za rok 2019 kol Mokrzyk Zbigniew wręczono mu dyplom i puchar.
Prezes Kola w imieniu Starosty wręczył kol. Cagara Paweł legitymacje i odznakę SSR

Prezes Kola podziękował wszystkim zgromadzonym za pracę na rzecz koła i sponsorom za sponsorowanie działalności naszego Koła .
Zebranie oficjalne zakończyło się o godzinie 13/00 poczęstunkiem-obiadem.
Dołączono kilka zdjęć.Pozdrawiamy

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej