Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków PZW Koła nr 50 ,,Ciepłownik' Stalowa Wola

/ 1 komentarzy / 8 zdjęć


           Sprawozdanie z Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Członków PZW w Kole nr 50 ,,Ciepłownik" Stalowa Wola
    za Kadencję 2012-2016.

     Na początku zebrania Prezes Koła Kutyła Stanisław przywitał wszystkich zgromadzonych i zaproponował wybór Przewodniczącego i              Sekretarza prowadzącego  Zebranie i wskazał kol. Oleszeka Tadeusza i Mokrzyk Zbigniew.
     Wszyscy byli za.
   Przewodniczący Tadeusz Oleszek przeczytał porządek obrad:
 1.Uchwalanie porządku i regulaminu obrad obecnych .
 2.Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Koła,
      Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego za 2016 rok.
3.Dyskusja nad sprawozdaniami.
4.Podjeci na wniosek Komisji Rewizyjnej Uchwały o udzieleniu absolutoriom ustępującemu Zarządowi,
5.Wybór Komisji Wyborczej ,Skrutacyjnej i Mandatowej.
6.Wybór Prezesa Zarządu Koła, członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego.
7.Wybór Delegat i Zastępcy na XI Okręgowy Zjazd Delegatów.
8.Uchwalenie planu działania oraz budżetu Koła na nową Kadencję.
9 Ustalenie Zawodów-Terminy
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przegłosowano porządek obrad na obecnych 15 osób wszyscy byli za.
Sprawozdanie z pracy Zarządu Koła przekazał Prezes Koła Kutyła Stanisław.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zrelacjonował Przewodniczący Mokrzyk Zbigniew
Sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego przekazał Przewodniczący Kula Kazimierz
Dokonano wyboru  Komisji Wyborczej ,Skrutacyjnej i Mandatowej.
Ustalono że głosowanie będzie jawne przez podniesienie dłoni.
W wyborach jawnych wybrano:
Prezes: Koła Kutyła Stanisław
Do Zarządu Koła Wybrano: Chmielewski Andrzej, Banaszek Jarosław, Torba Czesław, Szewczyk Ryszard.
Komisja Rewizyjna: Mokrzyk Zbigniew, Sobiło Andrzej, Płatnerz Andrzej.
Sad Koleżeński: Kula Kazimierz , Sobiło Zbigniew, Oleszek Tadeusz.
Delegatem został ;Kutyła Stanisław a Zastępcą Banaszek Jarosław.
Plan działania na przyszłą kadencję przeczytał Banaszek Jarosław.
Przegłosowano jednomyślnie.
Ustalono miejsca i terminy zawodów w 2017 r.
 W części nieoficjalnej udekorowano Mistrza Koła za 2016 r Kolegę Mokrzyk Zbigniewa Pucharem i dyplomem.
Za pracę w Zarządzie i Komisjach oraz w Sadzie Koleżeńskim dyplomami zostali uhonorowani: Banaszek Jarosław, Chmielewski Andrzej, Torba Czesław, Kula Kazimierz, Mokrzyk Zbigniew.
Prezes Koła podziękował wszystkim zgromadzonym  za przybycie i wybór Władz Koła pracę na rzecz Koła oraz Sponsorom za sponsorowanie działalności naszego Koła i prosił o jeszcze.
Delegat z Zarządu Okręgu kol. Sieczkoś Witold odpowiadał na pytania zebranych.
Zebranie zakończono wspólnym obiadem. 
Pozdrawiam Wszystkich i przesyłam kilka zdjęć.                                                   

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków PZW Koła nr 50 ,,Ciepłownik' Stalowa Wola - opinie i komentarze

groniargroniar
+1
ZEBRANIE WEDŁUG MOJEJ OPINI OK. MOGŁO PRZYBYC WIĘCEJ KOLEÓW (2017-03-06 20:05)

skomentuj ten artykuł