SPRAWOZDAWCZE W CHROBRYM

/ 5 zdjęć


4 lutego, w klubie "Korona",zgodnie z planem odbyło się Walne, Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 168 "Chrobry". Zebranie w którym uczestniczyło 34 członków koła, z powodu braku kworum rozpoczęto w drugim terminie. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano kol. Zbigniewa Jędrysa, a Sekretarzem został wybrany kol. Leszek Raczyński. Po przedstawieniu porządku zebrania ( przyjęty bez poprawek) realizowano kolejne jego punkty. Wysłuchano sprawozdań z działań Zarządu Koła, Sądu Koleżeńskiego, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie. Następnie Prezes Koła przedstawił plan działania koła , a także harmonogram zawodów towarzyskich zaplanowanych na 2018 rok. Natomiast Sekretarz Koła omówił regulamin współzawodnictwa o tytuł "Wędkarz Roku Koła "Chrobry", który został wprowadzony w bieżącym roku, a także nowy - dwu turowy sposób rozgrywania zawodów o mistrzostwo koła, które mają się odbyć na kanale Wojnowickim, pod koniec kwietnia. Skarbnik Koła przedstawił natomiast stan kasy koła oraz preliminarz budżetowy na obecny rok. Plan działania koła i preliminarz budżetowy zostały zaakceptowane przez zebranie.
W części końcowej zebrania Przewodniczący Zebrania poinformował o rezygnacji kol. Klimpela Ryszarda z funkcji Gospodarza Koła i dokooptowania w jego miejsce kol. Mateusza Galasa, a także potrzebie zatwierdzenia tej kooptacji poprzez uchwałę Zebrania.
Zebranie jednogłośnie przyjęło decyzję Zarządu Koła. Na zakończenie Skarbnik Koła poinformował o wysokości składek obowiązujących w 2018 roku, a Prezes Koła podsumował współzawodnictwo o tytuł "Wędkarz Roku 2017 Koła PZW "Chrobry", który wywalczył - wyłowił kol. Paweł STYPEREK (530 pkt ), drugie miejsce zajął kol. Prezes ( 325 pkt ) a trzeci był kol. Klaudiusz ZAWADZKI( 309 pkt ). Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe puchary. Oprócz tego Prezes Koła wręczył kolegom : kol. RUCIŃSKI Marcin, SZARGAN Andrzej i STEC Piotr, honorowe odznaki "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego" przyznane na wniosek Zarządu Koła przez Zarząd Okręgu.
Honorowy gość zebrania, poznańska radna Pani Ewa JEMIELITY za aktywne wspieranie działalności naszego koła została uhonorowana pamiątkową statuetką.
Na tym zebranie zakończono.
ÂÂ

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

SPRAWOZDAWCZE W CHROBRYM - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł