Zaloguj się do konta

Sprzedaż zezwoleń od dnia 15 maja 2020r. oraz regulamin łowiska Karolewo

Koleżanki i Koledzy- informujemy iż od dnia 15 maja rusza sprzedaż zezwoleń okresowych na naszym łowisku Karolewo. Obowiązują środki ostrożności czyli bezpieczne odstępy, maseczki podczas wędkowania więcej jak jednej osoby na pomoście oraz przy zakupie zezwolenia.

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO KAROLEWO

1. Jezioro Karolewo jest łowiskiem specjalnym udostępnionym w użytkowanie WKW Nr 51 "TROĆ" przez NADLEŚNICTWO DUROWO na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu na podpisanie umowy najmu.
2. Stanowi kategorię łowiska licencyjnego o charakterze mieszanym.
3. Gospodarzem łowiska jest WKW nr 51 „TROĆ” z siedzibą w Poznaniu.
4. Wędkowanie odbywa się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
5. Obowiązują limity dobowe ustalone Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła.

Okresowy limit ilościowy połowu karpia i szczupaka:
a) Karp, amur – zezwala się zabrać z łowiska 2 sztuki złowione w ciągu doby.
b) Szczupak – zezwala się zabrać z łowiska 1 sztukę złowioną w ciągu doby.
c) Łącznie: karp, amur i szczupak – zezwala się zabrać z łowiska 2 sztuki w ciągu doby z zachowaniem okresu ochronnego szczupaka.

Obowiązują górne wymiary ochronne:
1. Amur- 70cm
2. Karp- 60cm


6. Łowisko czynne jest od 1 maja do 30 września od świtu (1 godzina przed wschodem słońca) do zmroku (1 godzina po zachodzie słońca) zgodnie z kalendarzem.
Powyższe nie dotyczy członków WKW „TROĆ”, którzy mają prawo wędkować cały rok.
7. Wędkowanie odbywa się z pomostów wędkarskich. Ze środków pływających służących do celów wędkarskich mogą korzystać jedynie członkowie WKW „TROĆ”.
8. Na stanowiskach 2 osobowych i większych jeden wędkarz ma prawo do zajęcia tylko jednego stanowiska.
9. W czasie wędkowania wędkarz musi posiadać:
- zezwolenie na wędkowanie (stałe, sezonowe lub okresowe),
- legitymację członkowską z opłaconą składką,
- kartę wędkarską
10. Wyżej wymienione dokumenty wędkarz obowiązany jest okazać na każde żądanie Policji, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej i innych upoważnionych do kontroli organów.
11. Zezwolenie okresowe sprzedawane są na polanie rekreacyjno - wędkarskiej w godzinach od 8.00 do 19.00.
12. Wysokość opłat za zezwolenia:
1. Opłaty dla członków PZW:
- jednodniowa - 30 zł,
- 3 dniowa - 70 zł,
- 7 dniowa - 120 zł,
- sezonowa (roczna) - 250 zł
2. Opłaty dla niezrzeszonych i cudzoziemców
- jednodniowa - 60 zł,
- 3 dniowa - 140 zł,
- 7 dniowa - 250 zł,
- sezonowa (roczna) - 500 zł

13. Zabrania się:
- wykorzystywania sprzętu pływającego dla celów innych niż wędkarstwo oraz kąpieli z pomostów wędkarskich;
- wędkowania ze środków pływających w porze nocnej (tj. od zmierzchu do świtu);
- odstępowania dokumentów uprawniających do wędkowania innym osobom;
- wpływania w strefę roślinności wynurzonej;
- połowu ryb przy pomocy kuszy;
- wędkowania w strefie ochronnej jeziora biegnącej wzdłuż lini brzegowej równoległej do szosy Poznań-Skoki
- używania środków pływających napędzanych silnikami spalinowymi, żaglem oraz kajaków do celów wędkarskich.
14. W czasie zawodów obowiązują przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego” i Regulamin wewnętrzny opracowany i zatwierdzony przez Zarząd WKW „TROĆ” umieszczony na tablicy ogłoszeń.
15. Na łowisku obowiązuje właściwe zachowanie oraz przestrzeganie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz zasad bezpieczeństwa
16. Katamarany przeznaczone są tylko i wyłącznie do celów wędkarskich i kontrolnych.
17. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu spowoduje pozbawienie zezwolenia wędkowania na jeziorze Karolewo Czarne.
18. . Sprawy sporne będzie regulował Zarząd WKW Nr 51 ,,Troć’’.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej