Stanowisko Zarządu Koła Troć Poznań ws.postulatów z Walnego 2013

/ 4 komentarzy

Stanowisko Zarządu WKW „Troć”
Zgodnie z punktem III ppkt. 5 Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego Koła, Zarząd został zobowiązany do analizy postulatów zgłoszonych przez kol. Marka Dębickiego i przedstawienie stanowiska.
Na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 5 lutego dokonano analizy postulatów i wypracowano stanowisko Zarządu.


Postulat 1. Zmiana koncepcji zarybienia jeziora. Ograniczenie do minimum zarybienia karpiem, głównie na rzecz leszcza, lina, karasia pospolitego, płoci, szczupaka i okonia.

Stanowisko Zarządu: Umowa nr 1/2B/2008 z dnia 21.01.2008 z Nadleśnictwem Lasów Państwowych Durowo nakłada na koło obowiązek zarybiania jeziora karpiem w ilości minimum 20szt po 1 kg na hektar czyli około 280kg na rok. Stąd w kadencji 2009-2012 z funduszy koła zakupiono 1020kg karpia. Pozostałe karpie wpuszczone zostały w ramach dotacji Zarządu Okręgu za bezpłatne udostępnianie łowiska dla innych kół PZW. W minionej kadencji jezioro zostało zarybione następującymi gatunkami ryb: leszcz- 1490kg, karaś srebrzysty- 1700kg, płoć- 1000kg, lin- 200kg, szczupak- 150kg, a więc w sumie 4540kg(poza karpiem) oraz 1500szt. węgorza. Koszt zarybienia wyniósł 20.952,70zł.

Postulat 2. Wprowadzenie czteroletniego okresu ochronnego dla karasia pospolitego (złap i wypuść).
Stanowisko Zarządu: Zarząd popiera inicjatywę złap i wypuść. Natomiast nie widzi sensu wprowadzania okresu ochronnego, bowiem od kilku kadencji jezioro nie jest zarybiane karasiem pospolitym. Pojedyncze przypadki złowienia tego gatunku wynikają z faktu, że podczas zarybiania innymi gatunkami ryb karaś pospolity mógł znaleźć się w naszym jeziorze.

Postulat 3. Wprowadzenie dwuletniego okresu ochronnego dla szczupaka (złap i wypuść) a następnie po dwóch latach wprowadzenie górnego wymiaru ochronnego 70cm.
Stanowisko Zarządu: Tak jak w postulacie 2 Zarząd popiera inicjatywę złap i wypuść ale jest przeciwny podnoszeniu wymiaru ochronnego dla szczupaka.

Postulat 4. Wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych lub wagowych dla okazów karpia i amura (powyżej 5kg) oraz wprowadzenie limitów wagowych pozostałych gatunków ryb w tym leszcza, karasia.
Stanowisko Zarządu: Zarząd uważa, że wymiary ochronne powinny być zgodne z RAPR. Sprawę okazów karpia i amura pozostawia do decyzji wędkarzy. Zarząd jest przeciwny wprowadzenia limitów wagowych na leszcza i karasia srebrzystego, gdyż te zgodnie z RAPR nie mają limitów a jezioro jest intensywnie zarybiane tym gatunkiem ryb , co zostało wykazane w stanowisku Zarządu w stosunku do postulatu 1.

Postulat 5. Zmiana koncepcji ochrony ryb po zarybieniu. Wprowadzić np. dwutygodniowy okres kwarantanny po zarybieniu. Październik i listopad oraz coraz częściej pogodny grudzień są okresami martwymi dla wędkarzy nad naszą wodą.
Stanowisko Zarządu: Zarybianie jeziora odbywa się od połowy października do końca listopada. Termin zarybienia uzależniony jest od możliwości zakupu materiału zarybieniowego. Stąd też Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze w swej Uchwale w pkt. VIII ppkt. 3 wprowadziło „zakaz połowu ryb, poza spinningiem, metodą podlodową i żywcową w okresie od 15 października do 31 grudnia”. Z tego zapisu wynika, że nie jest to okres martwy. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta została jednogłośnie, stąd wniosek, że autor postulatów też głosował za takim rozwiązaniem.

Postulat 6. Przywrócenie koncepcji rozgrywania zawodów na północnym i południowym brzegu jeziora.
Stanowisko Zarządu: Zarząd uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie aby zawody odbywały się na obydwu stronach jeziora. Zależeć to będzie od ilości zawodników zgłoszonych do zawodów.

Postulat 7. Ograniczenie do niezbędnej ilości zawodów rozgrywanych na łowisku oraz ilości stosowanej zanęty podczas zawodów wędkarskich (2 litry nie licząc ziemi).
Stanowisko Zarządu: Obowiązek organizowania wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej nakłada na Zarząd §56 pkt. 13 Statutu PZW. Ograniczenie ilości stosowanej zanęty zostało podane w sprawozdaniu v-ce prezesa ds. sportu. Tak plan zawodów jak i sprawozdania zostały zatwierdzone Uchwałą Walnego Zgromadzenia w pkt.II ppkty 2 i 3- jednogłośnie. Autor postulatów też za takim rozwiązaniem głosował.

Postulat 8. Reaktywacja kontroli i ochrony jeziora (nie tylko po zarybianiu). Stworzenie systemu ochrony wody przez SSR (straż łowiska), we współdziałaniu z policją i PSR, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontrole w porze nocnej i dni robocze.
Stanowisko Zarządu: Zdaniem Zarządu obecny system kontroli jest sprawny i zabezpiecza ochronę jeziora. W kole działa grupa SSR mająca w swym składzie 15 strażników podzielonych na 5 patroli. Kontrole prowadzone są zgodnie z planem opracowanym przez komendanta SSR a także odbywają się kontrole doraźne. Mamy porozumienie z policją w Skokach. Istnieje konieczność zintensyfikowania kontroli nocnych.

Postulat 9. Oznakowanie łowiska czytelnymi tablicami informacyjnymi, zgodnymi z Uchwałą ZG PZW, uchwałą nr 23 Prezydium ZG PZW z dnia 01.07.2006 roku w sprawie oznakowania wód użytkowanych przez PZW.
Stanowisko Zarządu: Zarząd stwierdza, że oznakowanie naszego jeziora jest zgodne z wyżej cytowaną uchwałą. Tablice zostały wykonane przez Okręg i dostarczone użytkownikom wód. Potwierdził to zabierając głos w dyskusji Prezes Zarządu Okręgu obecny na Zgromadzeniu.

Postulat 10. Zdefiniowanie i konsekwentne egzekwowanie tzw. bezpośredniego nadzoru nad wędkami.
Stanowisko Zarządu: Nadzór nad wędkami zawarty jest w rozdziale III pkt. 4 RAPR. Oznacza to, że wędki muszą być przez cały czas w bezpośrednim kontakcie z wędkarzem.

Postulat 11. Określenie jednoznacznych zasad użytkowania , w tym wodowania i kotwiczenia sprzętu pływającego wykorzystywanego do celów wędkarskich oraz sprzętu pływającego, stosowanego do celów rekreacyjnych w celu ochrony wędkujących a także tarlisk i ptactwa wodnego. Cumowanie tylko do wyznaczonych pomostów.
Stanowisko Zarządu: Zdaniem Zarządu wszystko to jest określone w regulaminach: Regulaminie wewnętrznym Koła i Regulaminie Łowiska Specjalnego.

Postulat 12. Ustalenie jednoznacznych zasad eksploatacji oraz konserwacji i remontów katamaranów, ewentualnie wprowadzenie na nie dzierżawy lub odsprzedaży sprzętu.
Stanowisko Zarządu: Katamarany służą wszystkim członkom Koła. Konserwacja i remont realizowane są przez koło. Jest to własność PZW i nie może być odsprzedana. Istnieje możliwość wyznaczenia opiekunów o ile tacy się zgłoszą, jednak pod warunkiem, że będą z nich mogli korzystać wszyscy członkowie.

Postulat 13. Bezwzględna walka z zaśmiecaniem i zatruwaniem jeziora oraz podjęcie działań w celu zahamowania procesu eutrofizacji.
Stanowisko Zarządu: działania w zakresie walki z zaśmiecaniem są obowiązkiem każdego członka. W sprawie zatruwania i degradacji jeziora Zarząd podejmował i będzie podejmował działania aby do tego nie dopuścić.

 


4.9
Oceń
(16 głosów)

 

Stanowisko Zarządu Koła Troć Poznań ws.postulatów z Walnego 2013 - opinie i komentarze

marek-debickimarek-debicki
0
Na Walnym Zgromadzeniu brakowało czasu rzeczową, merytoryczną dyskusję. Zabrakło czasu na przedstawienie i przedyskutowanie celów działania na kolejne cztery lata. Nikt z Zarządu nie raczył nawet do końca wysłuchać argumentacji przedkładanych postulatów, bo i po co. Dalej tonami będziemy wkładali do wody karasia pospolitego i karpia nie bacząc na fatalne skutki takiego systemu zarybiania. Podjęta inicjatywa ochrony karasie pospolitego nie ma tym samym sensy w związku ze stanowiskiem Zarządu przedstawionym w pkt.2. Po raz więc, w sposób bardzo demokratyczny Zarząd zrobił to, co sam uznał za stosowne. (2013-02-06 06:45)
marek-debickimarek-debicki
0
powinno być. Dalej do wody będziemy wkładali karasia srebrzystego i karpia... (2013-02-06 07:48)
okonek1235okonek1235
0
To nie będzie już łowisko tylko staw hodowlany karpia pospolitego którego będą łowić bez zanęt tylko na pusty haczyk. pozdrawiam (2013-02-06 19:38)
roman55roman55
0
Demokracja tak ale tylko przy płaceniu składek i ewentulnie oddaniu głosu wyborczego. Samo życie-dziwny ten nasz kraj. ***** Pozdrawiam (2013-02-08 17:22)

skomentuj ten artykuł