Strefa ciszy na Pałukach


 
W piątek 6 maja 2016 roku weszły w życie przepisy Uchwały Nr XI/106/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Dokument dostepny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.powiatzninski.pl/dokumenty/926
 

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Strefa ciszy na Pałukach - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł