Św. Zenon z Werony naszym patronem

/ 2 komentarzy / 9 zdjęć


Wraz z bagażem lat i doświadczeń stałem się bardziej przesądnym niż byłem. Przyczyną swoich mniej udanych połowów w tym roku zacząłem upatrywać w tym że moje modlitwy nad wodą kierowałem nie do tego patrona. Zacząłem szukać w Internecie i chyba znalazłem odpowiedniego adresata.
Patronem wędkarzy jest Św. Zenon z Werony. Urodził się ok. 300 r. w Cezarei Mauretańskiej (dzisiejsze Maroko).
Był świadkiem męczeństwa św. Arkadiusza.
Zenon studiował w Syrcie i Madaurze. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazł się w Weronie, gdzie w 350 r. wyświęcono go na kapłana. Dwanaście lat później został biskupem tego miasta. Zenon wymieniany jest jako ósmy biskup Werony w „Rhytmus Pipinianus” (zwanym też „Versus de Verona”), poetyckim dokumencie pochodzącym z przełomu VIII i IX w. Pozostawił po sobie tzw. traktaty (93), będące cennym świadectwem ówczesnej mentalności, metod duszpasterskich i wskazań liturgicznych. W swoich pismach zostawił szczegółowy opis ówczesnej praktyki udzielania Chrztu świętego i Eucharystii. W jego diecezji było duża liczba nie ochrzczonych (także w efekcie apostazji następcy cesarza Konstatyna – Juliana), więc Zenon zabiegał, by ich pozyskać dla Chrystusa. Względem katechumenów zachowywał wielką ostrożność i roztropność w dopuszczaniu do Chrztu świętego, by nie byli tylko powierzchownymi katolikami. Nauczanie wiary traktował jako swój pierwszy i zasadniczy pasterski obowiązek. Swoich wiernych życia chrześcijańskiego uczył raczej przykładem niż słowem. Stąd też przylgnął doń przydomek „rybaka dusz”. „Trzodę swoją ochraniał przed niebezpieczeństwami arianizmu i panującego wokół pogaństwa” - głosi Martyrologium Rzymskie.
Zmarł 12.kwietnia w roku 375. Bardzo szybko rozpoczął się kult zmarłego biskupa Werony.
Pochwały o nim głosili: św. Ambroży (IV), św. Petroniusz i św. Grzegorz I Wielki. Do wieku XVI św. Zenon z Werony był czczony jako męczennik. Tak również go wspomina Martyrologium Rzymskie. Nie jest to wykluczone, gdyż wtedy właśnie szalał arianizm, popierany przez cesarzy, którzy nie cofnęli się nawet przed wydawaniem wyroków śmierci przeciwko biskupom praworządnym.
Relikwie Zenona do dziś przechowywane są w wielokrotnie przebudowywanej bazylice mu poświęconej, San Zeno Maggiore w Weronie, mieście którego jest patronem. Słynny jest portal bazyliki, zwany „księgą w brązie” lub „biblią ubogich”, przedstawiający 48 paneli obrazujących życie Jezusa i cuda przypisywane św. Zenonowi (w szczególności obrazujące starcia z diabelskimi postaciami, próbującymi opętać mu współczesnych).
Święty Zenon czczony jest we Włoszech i Bawarii.
Patron : Werony, wędkarzy, niemowląt, żebraków.
Wspomnienie liturgiczne św. Zenona obchodzone jest 12 kwietnia.
Atrybuty: pastorał, ryba
W ikonografii Święty jest przedstawiany w stroju biskupim z wędką lub rybą w ręce, z dwiema rybami na książce (symbol gorliwego pasterza) lub w saku - może dla przypomnienia faktu, który opisuje św. Grzegorz, iż w czasie wylewu Adygi - dopływu Padu, na modlitwę św. Zenona rozszalałe wody, które zalały miasto, oszczędziły jego katedrę.

Modlitwa: Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterza świętego Zenona, odznaczającego się wiarą, która zwyciężyła świat i gorącą miłością ku Tobie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Amen

Wyniki w wędkarstwie w następnym roku potwierdzą czy modlitwę skierowałem do odpowiedniego już patrona .

 


3.5
Oceń
(6 głosów)

 

Św. Zenon z Werony naszym patronem - opinie i komentarze

u?ytkownik70140u?ytkownik70140
0
5 (2013-05-10 15:12)
jacekgabjacekgab
0
I jak wyniki ? (2013-06-03 08:59)

skomentuj ten artykuł