TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA 2019 ROK.  OKRĘG PZW KIELCE.


TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA 2019 ROK.  OKRĘG PZW KIELCE.
Składka członkowska podstawowa – 90 zł.
Składka  członkowska  ulgowa (młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, członkowie odznaczeni srebrną i złota odznaką PZW, mężczyźni 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, kobiety po 60 roku życia, pod warunkiem stażu członkowskiego powyżej 10 lat) – 45 zł.
Uczestnik – do lat 16 - 22 zł.
Członkowie odznaczeni odznaka PZW złotą z wieńcami – 22 zł.
SKŁADKA OKRĘGOWA na zagospodarowanie i ochronę wód pełna (górska):
Podstawowa – 120 zł.
Ulgowa – 60 zł.
Uczestnika do lat 16 – 26 zł.
SKŁADKA OKRĘGOWA na zagospodarowanie i ochronę wód niepełna(nizinna ze środków pływających):
Podstawowa – 110 zł.
Ulgowa – 68 zł.
Uczestnika do lat 16 – 26 zł.
SKŁADKA OKRĘGOWA na zagospodarowanie i ochronę wód niepełna (nizinna z brzegu):
Podstawowa – 100 zł.
Ulgowa – 58 zł.
Uczestnika do lat 16 – 26 zł.
SKŁADKA OKRĘGOWA na zagospodarowanie i ochronę wód uzupełniająca:
Dopłata na wody górskie – 20 zł.
Dopłata na środki pływające – 10 zł.
 
WPISOWE:
Członka zwyczajnego – 25 zł.
Uczestnika – 12 zł.
 
LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA – 5 zł.
Legitymacja uczestnika – bezpłatna.
SKŁADKA OKRESOWA:
1 dniowa:  członek PZW – pełna 35 zł, niepełna 25zł.  Nie zrzeszony – pełna 45 zł, niepełna 35zł.
3 dniowa: członek PZW – pełna 45 zł, niepełna 35zł.  Nie zrzeszony – pełna 85 zł, niepełna 45zł.
7dni:członek PZW – pełna 85zł, niepełna 75zł. Nie zrzeszony: pełna 115zł, niepełna 85zł.
Roczna: niezrzeszony – pełna 300zł, niepełna 230zł.

 1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska120, 60, 26) upoważnia do wędkowania na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających, nizinnych z brzegu.
 2. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (110, 58, 26) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych ze środków pływających oraz nizinnych z brzegu.
 3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (110, 58, 26) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych z brzegu. Wnoszący składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „ Zezwolenie na amatorski połów ryb” opatrzony hologramem oraz rejestr połowu ryb. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2019 r. Druk zezwolenia i rejestru połowu ryb jest bezpłatny.
 4. Składka członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju po uprzednim pobraniu zezwolenia z danego okręgu
 5. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 6. Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód opłacają:  odznaczeni złota i srebrną odznaką PZW, młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat ( w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek).
 7. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód, po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej, obowiązuje ich składka członkowska w wysokości podanej w tabeli składek.
 8. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego, natomiast otrzymują zezwolenie.
 9. Przy dokonaniu opłaty uzupełniającej należy zwrócić uprzednio otrzymane zezwolenie.
 10. Ulgami nie są objęte składki okresowe.
 11. Składki okresowe pełne upoważniają do połowu na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających oraz na wodach nizinnych z brzegu.
 12. Składki okresowe niepełne upoważniają do połowu ryb na wodach nizinnych ze środków pływających oraz z brzegu.
 13. Składki okresowe upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji eOkoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce lub opłacane na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „ Zezwolenie na  amatorski połów ryb wędką”, pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW Kielce (pzzw.org.pl) i rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia  (pzw.org.pl).
Uchwała nr 82 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 19 listopada 2018 r. Obowiązuje od 01 stycznia 2019 r.   
 

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA 2019 ROK.  OKRĘG PZW KIELCE. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł