Tabela składek na 2020 rok


TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ORAZ NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD W ROKU 2020
 Lp.  RODZAJ SKŁADKI KWOTA

 I. 
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
1. podstawowa100,-
2. ulgowa

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
- mężczyźni od 65 roku życia (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek)
  pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,50,-
- kobiety od 60 roku życia (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) 
  pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, 
3. uczestnik - do lat 16
4. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami25,-

SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA(górska)

 1. podstawowa
 130,-
 2. ulgowa
 65,-
 II. 3. składka na porozumienia(wędkarzy nie posiadający uprawnień i zniżek)
  80,-

4. uczestnika - do 16 lat
 30,-

5. uczestnika - do 16 lat wstępującego po raz pierwszy do PZW
 0,-
SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NIEPEŁNA(nizinna z łodzi)
1. podstawowa
 115,-
 III. 2. ulgowa
 60,-
3. uczestnika - do 16 lat
 29,-
 4. uczestnika - do 16 lat wstępującego po raz pierwszy do PZW
 0,-
 SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NIEPEŁNA(nizinna z brzegu)
1. podstawowa
100,-
IV.2. ulgowa
  58,-
3. uczestnika - do 16 lat
  26,-
4. uczestnika - do 16 lat wstepującego po raz pierwszy do PZW
  0,-
SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD (uzupełniająca)
V. - dopłata na wody górskie
 30,-
- dopłata za środki pływające
 15,-
 
WPISOWE
- członka zwyczajnego 25,-
 VI.- uczestnika do 16 lat 12,-
- uczestnika do 16 lat wstępującego po raz pierwszy do PZW 0,-

VII.Legitymacja członkowska 5,-
 VIII.Legitymacja uczestnika bezpłatna

SKŁADKA OKRESOWA  CZŁONEK PZW  NIEZRZESZONY    Pełna Niepełna
- 1 dniowa  40,-  30,-  65,-  50,- 
IX.- 3 dniowa  60,-  45,- 105,-70,-
 - 7 dniowa 95,-  80,-  140,- 100,-
- roczna 350,-   270,-
 
1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna(górska 130,-, 65,-, 30,-, 80,-)upoważnia do wędkowania na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających, nizinnych z brzegu.
Składkę w wysokości 80 zł opłacają wędkarze w ramach porozumień międzyokręgowych nie posiadający uprawnień do ulg (wędkarze z Okręgów w Lublinie oraz Tarnobrzegu zwolnieni są z opłat, jednak muszą posiadać zezwolenie na Amatorski Połów Ryb Wędką Okręgu PZW w Kielcach).Ulgową składkę w wysokości 65 zł opłacają wędkarze posiadający prawo do zniżek w ramach porozumień międzyokręgowych.
2. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (115,-, 60,-, 29,-) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych ze środków pływających oraz nizinnych z brzegu
3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (100,-, 58,- 26,-) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych  z brzegu. Wnoszący składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „Zezwolenie na amatorski połów ryb" opatrzony hologramem oraz rejestr połowu ryb. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2020 r. Druk  zezwolenia połowu ryb jest bezpłatny. 
4.  Składkę członkowską oraz na ochronę i zagospodarowanie wód uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach  ogólnodostępnych w całym kraju po uprzednim pobraniu zezwolenia z danego okręgu.
5. Członkowie uczestnicy do lat 16 odznaczeni odznaką „ Wzorowy Młody Wędkarz" są zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód. 
6. Członkowie uczestnicy do lat 16 wstępujący po raz pierwszy do PZW są zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód, wpisowego oraz z opłaty za legitymację członkowską. 
7. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
8. Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód opłacają: odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat ( w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek). 
9. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni  są ze składki  na ochronę i zagospodarowanie wód, po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej, obowiązuje ich składka członkowska w wysokości podanej w tabeli składek.
10. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
11. Ulgami nie są objęte składki okresowe.
12.Składki okresowe pełne upoważniają do połowu na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających oraz na wodach nizinnych z brzegu.
13. Składki okresowe niepełne upoważniają do połowu ryb na wodach nizinnych ze środków pływających oraz z brzegu.
14.Składki okresowe wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji eOkoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce lub opłaconego na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką" pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW  Kielce (pzw.org.pl) i rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia (pzw.org.pl).
Uchwała nr 38 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 28 października 2019 r. 
Obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Tabela składek na 2020 rok - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł