Typy jezior - charakterystyka

/ 1 komentarzy

Na obszarze Polski możemy wyróżnić zasadniczo wystepowanie pięć typów jezior, są to jeziora sielawowe, leszczowe, sandaczowe, linowo-szczypakowe oraz karasiowe.

JEZIORA SIELAWOWE- do grupy tej zaliczane są zbiorniki o głębokości przekraczające 20m. W jeziorach tego typu występującymi gatunkami ryb są: sielawa, stynka, ukleja, sieja, płoć, okoń, lescz, krąp, jazgarz, węgorz, szczupak, miętus, raki. Te wodne zbiorniki posiadają w strefie przybrzeżnej twarde piaszczysto żwirowe podłoże schodzące dość gwałtownie w dół. W strfie dennej woda jest zmętniała, nie występuje strefa braku tlenu,siarkowodoru jak i osadu mulistego. Roślinność przybrzeżna jest rzadka lub nie zarośnięta, zanurzona roślinność w stefie przybrzeżnej jest skąpa występyjąca wąskim pasem.

JEZIORA LESZCZOWE- są to zbiorniki o głębokości 12-20m. Występującymi gatunkami ryb są: leszcz, lin, płoć, wzdręga, krąp, ukleja, szczupak, sandacz, okoń, węgorz, jazgarz, rzadko sielawa i stynka. Brzegi tych zbiorników schodzą w dół w urozmajcony sposób raz gwałtownie jak wody sielawowe na innym odcinku znowu bardziej łagdnie. Posiadają więc urozmajconą roślinność przybrzeżną w jednych miejscach jest ona krótka w innych tych bardziej płytkich więcej urozmajcona - bogata, podobnie jest z roślinności a zanurzoną, przy czym trafiają się rzadko łąki podwodne. Brzeg charakteryzuje się w jednych miejscach twardością - żwir, piasek w innym bardziej miękkie, zaś w strefie dennej występuje już niewielka ilość mułu oraz strefy braku tlenu jak i siarkowodoru.

JEZIORA SANDACZOWE- ich przedział głębokości to 6-12m. Występujące gatunki ryb to: sandacz, leszcz, lin, ukleja, węgorz, szczupak, płoć, wzdręga, jazgarz, karp. Są to zbiorniki łagodnie schodzący w dół do strefy dennej. Brzegi obficie porośnięte trzciną mniej tatarakiem, roślinność zanurzona raczej jednak uboga ze względu na małą przeźroczystośc wody. Jeśli chodzi o podłorze brzegowe to jest ono miejscami muliste jak i posiada partie twarde żwirowo-piaskowe, więcej trafia się górek podwodnych jednak ubogich równierz w roślinność. W jeziorach tego typu występyje wąska górna strefa wody przeźrocztstej bogatej w tlen, następnie mamy strefę wody zmonconej już uboższej w tlen po czym przechodzimy do strefy beztlenowej a następnie do siarowodoru w wodzie i strefy mułu.

JEZIORA LINOWO SZCZUPAKOWE- głębokość tych jezior nie przekracza 6m. Gatunkami ryb występującymi w tych wodach to: lin, szczupak, płoć, ukleja, węgorz, karaś. Są zbiornikami barzo łagodnie schodzącymi w dół do strefy dna, bardzo muliste, liczne płytkie górki podwodne bardzo obfite w roślinność podwodną. Brzegi równierz obficie porośnięte trzcinami jak i tatarakiem, roślinność zanurzona w strefie przybrzeżnej obfita. W jeziorach tych występują następujące strefy wodne, stefa zasobna w tlen która stanowi blisko połowę głębokości zbiornika, to tłumaczy wspomnianą obfitą roślinność na górkach jak i przy brzegu, następnie mamy wąską stefę braku tlenu , po czym wąski pas siarkowodoru i muł denny.

ZBIORNIKI KARASIOWE- są to zbiorniki bardzo płytkie powszechni nazywane torfowiskami. Występujące ryby to karaś inne bardzo rzadko ze względu na liczne przyduchy. Brzegi bardzo miękkie zamulone, torfowe z bardzo bujną roslinnością zarastającą jezioro. występujące strefy wodne to mała strefa tlenowa, następnie minimalne kolejno następujące po sobie strefy brak tleny, siarkowodur muł i torf.

 


4.4
Oceń
(14 głosów)

 

Typy jezior - charakterystyka - opinie i komentarze

użytkownik230838użytkownik230838
0
Super artykuł! (2018-11-05 22:10)

skomentuj ten artykuł