Uchwała na 2018r. koła TROĆ.

/ 2 komentarzy

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
CZŁONKÓW WKW „TROĆ”
PODJĘTA W DNIU 20 STYCZNIA 2018 ROKU

 
Na podstawie §55 Statutu PZW oraz po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła postanawia:

I. Przyjąć uchwały w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła
 Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
Uchwalenia planu pracy Koła na rok 2018.
Uchwalenia preliminarza budżetowego na rok 2018.
Zobowiązania członków Koła do wykonywania pracy na rzecz Koła lub uiszczenia ekwiwalentu za niewykonaną pracę w roku 2018.
Ustalenia opłaty na zagospodarowanie i ochronę jeziora Karolewskiego.
II. Zobowiązać Zarząd Koła do:
Prowadzenia gospodarki zarybieniowej zgodnie z  umową dzierżawną podpisaną z Lasami Państwowymi, w tym do znaczącego zarybienia jeziora szczupakiem.
Kontynuowania współzawodnictwa o tytuł Mistrza Sezonu Wędkarskiego Koła „TROĆ”.
Organizowania imprez integracyjnych dla członków Koła i ich rodzin.
III. Upoważnić Zarząd Koła do:
Udostępniania jeziora dla Kół PZW Okręgu Poznańskiego na przeprowadzenie zawodów wędkarskich z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień.
Rozpatrywania indywidualnych próśb członków Koła będących w trudnej sytuacji finansowej o ulgę w opłacie za wędkowanie na jeziorze Karolewskim.
Wydawania zezwoleń za opłatą wędkarzom PZW, wędkarzom niezrzeszonym i cudzoziemcom na wędkowanie na jeziorze Karolewskim:
a) Zezwolenia sezonowe                     - do 20 szt. rocznie,
b) Zezwolenia jednodniowe                - do   5 szt. dziennie.
Dla posiadaczy zezwoleń okresowych i jednodniowych wędkowanie jest dozwolone od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem i jedna godz. po zachodzie słońca wg kalendarza) – tylko z brzegu.
IV. Zobowiązać osoby wędkujące na jeziorze Karolewskim do:
Przestrzegania przepisów „Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb” i ustaleń Zarządu Okręgu oraz „Regulaminu Łowiska Specjalnego Karolewo-Czarne”.
Przestrzegania zasad użytkowania najmowanych gruntów leśnych, stanowiących integralną część umowy najmu z Lasami Państwowymi.
Utrzymywania porządku na stanowisku wędkarskim i wokół stanowiska.
Ograniczenia ilości konfekcjonowanej sypkiej zanęty fabrycznej do 1 kg.
Kategorycznego zakazu stosowania chleba w każdej postaci do nęcenia ryb.

Zakazu stosowania konfekcjonowanej sypkiej zanęty fabrycznej w trakcie zawodów wędkarskich. Wyjątek stanowią zawody organizowane z okazji Dnia Dziecka oraz zawody dla ZSS nr 102 i Prezesów Kół Okręgu w Poznaniu.


Zakazu wywożenia zestawów wędkarskich.
Zgłaszanie rekordowych ryb w terminach do:
- 31 października tzw. „białej ryby”,
- do końca roku :  okoń, szczupak,
V. Ustalić składki na zarybianie i zagospodarowanie jeziora oraz opłat na utrzymanie polany w 2018 roku w wysokości:
Zarybienie, zagospodarowanie i ochrona jeziora
• Składka pełna    - 80 zł
• Składka ulgowa - 40 zł (członkowie którzy ukończyli 70 lat i młodzież ucząca się  od 16-24  lat)
Z opłacania składki zwolnić członków, którzy ukończyli 75 lat i członków uczestników.
Opłaty na utrzymanie polany (właściciele campingów) – składka roczna – 240 zł. (płatna w 2 ratach
 
VI. Ustalić opłaty okresowe na wędkowanie na jez. Karolewskim:
Opłaty dla członków PZW:
 -  jednodniowa           -   30 zł,
 -  3 dniowa                 -   70 zł,
 -  7 dniowa                 - 120 zł,
 - sezonowa (roczna)   - 250 zł
Opłaty dla niezrzeszonych i cudzoziemców
 -  jednodniowa            -   60 zł,
 -  3 dniowa                  - 140 zł,
 -  7 dniowa                  - 250 zł,
 -  sezonowa (roczna)   - 500 zł
VII. Wprowadzić:
Obowiązek wypełniania na bieżąco: Rejestru Połowu Ryb” oraz zdawanie go przy opłacaniu składek lub zezwoleń w roku następnym. Rejestracji (wpisywaniu) każdorazowo po złowieniu podlegają następujące gatunki ryb: karp, lin, szczupak, amur, sum, węgorz i sandacz. Na zakończenie wędkowania szacunkowa waga (w kg) złowionych: leszczy, płoci, okoni, wzdręg.
Okresowy limit ilościowy połowu karpia i szczupaka w 2018 roku:
a) karp – zezwala się zabrać z łowiska 2 sztuki złowione w ciągu doby.
b) szczupak – zezwala się zabrać z łowiska 1 sztukę złowioną w ciągu doby. (z zachowaniem okresu ochronnego)
c) amur i tołpyga – bez limitu.
d) pozostałe limity zgodnie z R.A.P.R.
Zakaz  połowu  ryb po zarybieniu przez okres 2 tygodni, poza  spinningiem, metodą żywcową i podlodową.
Pozyskanie żywca w tym okresie może odbyć się za pomocą podrywki lub wędki typu „uklejówka” (długość do 4m i bez kołowrotka).
Zakaz spinningowania i połowu metodą żywcową po zarybieniu drapieżnikiem.
 
Komunikat o zakazie połowu oraz termin i okres ochronny określi Zarząd Koła i poda informację na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Koła na polanie.

 
VIII. Ustalić zasady pracy osobistej:
Na podstawie §55 pkt. 7 Statutu PZW nakłada na członków obowiązek wykonania pracy osobistej na rzecz Koła w wymiarze 8 godzin w ciągu roku lub wniesienie datku pieniężnego za tę pracę w wysokości 8 zł za godzinę.
Zwolnieni z pracy osobistej są członkowie, którzy:
a) Ukończyli 65 lat;
b) Posiadają stopień niepełnosprawności : znaczny  lub  umiarkowany.
W/w mogą dobrowolnie wykonać pracę.
Ekwiwalent za nie wykonaną pracę należy uiścić przy opłacaniu składek.
IX. Ustalić zasady korzystania z pola namiotowego.
Ustawienie przyczepy kempingowej lub namiotu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia od gospodarza Koła, a w czasie jego nieobecności przez zastępcę gospodarza Koła.
W przyczepach kempingowych zezwala się na podłączenie sieci elektrycznej z miejscowej skrzynki energetycznej, pod warunkiem, że przyczepa jest fabrycznie przystosowana do podłączenia napięcia elektrycznego 230V i posiada zaplombowany licznik.
Za postawienie przyczepy lub namiotu należy uiścić u gospodarza opłatę w wysokości                 10 zł za dobę – z wyłączeniem weekendów.
 
Niniejsza uchwała obowiązuje przez cały sezon wędkarski 2018 roku.                                                                                                                                                                                    .                                                                   Komisja Uchwał i Wniosków
 
 
 

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Uchwała na 2018r. koła TROĆ. - opinie i komentarze

marek-debickimarek-debicki
+1
"..... III. Upoważnić Zarząd Koła do: Udostępniania jeziora dla Kół PZW Okręgu Poznańskiego na przeprowadzenie zawodów wędkarskich z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień." Pytanie? Czy mamy na obecną chwilę jakieś informacje, ile tych zawodów będzie i w jakich terminach? (2018-02-21 19:49)
troctroc
+2
Jak tylko dostanę dane- opublikuję... (2018-02-22 17:14)

skomentuj ten artykuł