Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze kół PZW w 2020.


Uchwała nr 262/IX/2020
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 19 września 2020 r.
w sprawie: zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych
Na podstawie § 23 i 25 oraz § 30 pkt 3, Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w związku
z art.10 pkt 1b, 1c, 1e i 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach - Ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U
z 2019 poz.713 i z 2020 poz.695, w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami,
na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)
Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:
§ 1
Upoważnia Prezydium Zarządu Głównego PZW do zwołania XXXII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZW oraz określenia terminów prac przygotowawczych do XXXII KZD PZW,
tj. odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZW oraz walnych zgromadzeń sprawozdawczowyborczych kół PZW.
§ 2
Zwołanie XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz
określenie terminów prac przygotowawczych do XXXII KZD PZW uzależnione będą od
sytuacji pandemicznej w Polsce.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz ZG PZW Prezes ZG PZW
 

 


3.4
Oceń
(8 głosów)

 

Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze kół PZW w 2020. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł