Uchwała Walnego Zgromadzenia na 2023rok.

/ 1 komentarzy

Uchwała Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków koła Troć Poznań podjęta10.12.22.                                     


Na podstawie §55  Statutu PZW oraz po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji Walne  Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła postanawia:

 Przyjąć uchwały w sprawie: 

Zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu Koła

Zatwierdzenia  sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

  Zatwierdzenia  sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

  Uchwalenia planu  pracy Koła na rok 2023.

 1. Uchwalenia
 2. preliminarza budżetowego na rok 2023.

 3. Ustalenia opłaty na
  zagospodarowanie i ochronę jeziora.

 4. Wykonywania pracy na
  rzecz Koła.

 5. Przeznaczenia
  nadwyżki z prowadzonej działalności na łowisku specjalnym.

. Zobowiązać Zarząd Koła do:

 1. Prowadzenia gospodarki zarybieniowej zgodnie z umową dzierżawną podpisaną z Lasami Państwowymi.

 2. Kontynuowania współzawodnictwa o tytuł Mistrza Sezonu Wędkarskiego Koła TROĆ.

 3. Organizowania imprez integracyjnych dla członków Koła i ich rodzin.

 Upoważnić Zarząd Koła Udostępniania jeziora dla Kół PZW Okręgu Poznańskiego na przeprowadzenie zawodów wędkarskich z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień za wyjątkiem zawodów Koła nr 141 „Wojnówko”   Wydawania zezwoleń za opłatą wędkarzom PZW, wędkarzom niezrzeszonym i cudzoziemcom na wędkowanie na jeziorze Karolewskim:

 Zezwolenia sezonowe - do 20 szt. rocznie,

 Zezwolenia jednodniowe - do 5 szt. dziennie.

Sprzedaż zezwoleń prowadzić poprzez wnoszenie opłat na konto Koła w miarę możliwości elektronicznie.


 Zobowiązać osoby wędkujące na jeziorze Karolewskim do:

 1. Ograniczenia ilości konfekcjonowanej sypkiej zanęty fabrycznej do 1kg.

 2. Kategorycznego zakazu stosowania chleba w każdej postaci do nęcenia ryb.

 3. Całkowitego zakazu stosowania konfekcjonowanej sypkiej zanęty fabrycznej w trakcie zawodów wędkarskich. Wyjątek stanowią zawody organizowane z okazji Dnia Dziecka oraz zawody dla ZSS nr 102.
 4. Wywożenia zestawów wędkarskich zgodnie z ustaleniami Zarządu Okręgu w Poznaniu opublikowanymi w dniu 30 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej
 5. ( http://www.poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/176073/60/wywozenie_przynet__zasady ).

 6. Zgłaszanie rekordowych ryb w terminach do:

- 31 października tzw. „białej ryby”,

- 15 listopada drapieżników.

. Ustalić składki na zarybianie i zagospodarowanie jeziora oraz opłat na utrzymanie
polany w 2023 roku w wysokości: 

Zarybienie, zagospodarowanie i ochrona jeziora

• Składka pełna - 170 zł

• Składka ulgowa - 80 zł (członkowie którzy ukończyli 70 lat i młodzież ucząca się  od 16-24 lat) 

Z opłacania składki  zwolnić członków, którzy ukończyli 75 lat i członków  uczestników.

 1. Utrzymanie polany (właściciele campingów) – składka roczna – 240 zł.(płatna w 2 ratach

Ustalić opłaty okresowe na wędkowanie na jez. Karolewskim:

Opłaty dla członków PZW - zawody - 20 zł od zawodnika

-jednodniowa - 40 zł - 3 dniowa - 80 zł
- 7 dniowa - 140 zł sezonowa(roczna) - 300 zł

Opłaty dla niezrzeszonych i  cudzoziemców:

- jednodniowa - 70 zł
- 3 dniowa - 150 zł

- 7 dniowa - 270 zł
- sezonowa 580 zł


Utrzymać:  Obowiązek  wypełniania na bieżąco: „Rejestru Połowu Ryb” oraz zdawanie  go przy opłacaniu składek lub zezwoleń w roku następnym. 

Limit ilościowy połowu karpia i szczupaka:

a) karp – zezwala  się zabrać z łowiska 2 sztuki złowione w ciągu doby.

b) szczupak –zezwala się zabrać z łowiska 1 sztukę złowioną w ciągu doby.(z zachowaniem okresu ochronnego)

c) pozostałe limity zgodnie z R.A.P.R.

 1. Czasowy zakaz wędkowania po zarybieniu. Komunikat o zarybieniu i zakazie połowu oraz termin jego obowiązywania każdorazowo Zarząd Koła poda na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Koła na polanie.


Członek Koła  obowiązany jest do wykonania pracy osobistej na rzecz Koła w  wymiarze 6 godzin w ciągu roku lub wniesienie datku pieniężnego  za tę pracę w wysokości 25 zł za godzinę.

 1. Zwolnieni z pracy osobistej są członkowie, którzy ukończyli 65 lat, posiadają stopień niepełnosprawności : znaczny lub umiarkowany.
 2. Ekwiwalent za nie
  wykonaną pracę należy uiścić przy opłacaniu składek.

 Utrzymać dotychczasowe zasady korzystania z pola namiotowego.

Niniejsza uchwała obowiązuje przez cały sezon wędkarski 2023 roku

 


3.7
Oceń
(3 głosów)

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia na 2023rok. - opinie i komentarze

amur tvamur tv
+4
Takie informacje są zawsze w cenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (2023-01-15 06:21)

skomentuj ten artykuł