Zaloguj się do konta

Urzędnik ponad prawem Obywatel wędkarz precz z nad wody ?

Urzędnik ponad prawem !!!
Obywatel wędkarz precz z nad wody ???


Skandaliczne Zarządzenie nr 1 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Pani Haliny Czarneckiej która zakazała AMATORSKIEGO POŁOWU RYB w rzece Drwęcy i Wiśle oraz w wodach nie posiadających dzierżawców.

Zarządzenie nr.1
„Z dniem 5 stycznia 2011 r. wprowadza się ZAKAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB wędką i kuszą, w obwodach rybackich, dla których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2011 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 4 stycznia 2011 r.
Informujemy, iż zezwolenia wykupione do dnia 4 stycznia 2011 r. zachowują ważność do końca okresu korzystania i na zasadach określonych uchylonym Zarządzeniem nr 50/2010 r. Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 23 lipca 2010 r.

W związku z wprowadzeniem, z dniem 5 stycznia 2011 r., zakazu amatorskiego połowu ryb wędką i kuszą w obwodach rybackich, które nie posiadają użytkowników rybackich, wyłonionych konkursem ofert – istnieje możliwość zwrotu opłaty, dokonanej w terminie do 7 dni po dacie rozpoczęcia obowiązywania niniejszego zakazu (do dnia 12 01.2011 r.), po uprzednim pisemnym wniosku do RZGW w Gdańsku.
Wniosek o zwrot kwoty wpłaconej za amatorski połów ryb w przypadku opisanym powyżej, powinien zawierać:
- dokładne dane adresowe wnioskodawcy,
- numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot opłaty
(w razie braku podania numeru konta, zwrot opłaty zostanie dokonany drogą pocztową na wskazany adres, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przekazu pocztowego).
Do wniosku konieczne jest dołączenie ORYGINAŁU (lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) potwierdzenia dokonania przelewu.
data aktualizacji artykułu: 2011-01-04 14:02:14”

Prawo Wodne artykuł 34 przyznaje każdemu obywatelowi prawo do powszechnego korzystania z powierzchniowych wód śródlądowych należących do skarbu państwa.

„Prawo Wodne
Art. 34. 1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej i z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.
2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.”

Uprawniony do rybactwa RZGW w Gdańsku na wodach należących do skarbu państwa na których został ustanowiony obwód rybacki nie może ograniczać praw obywatelskich czyli odmówić wydania zezwolenia na AMATORSKI POŁÓW RYB bo nie pozwala na to Konstytucja oraz żaden przepis.
Tak ewidentne ograniczenie praw obywatelskich powinno spotkać się z powszechną krytyką , wyciągnięciem konsekwencji służbowych oraz surowym ukaraniem winnych .

My Obywatele powinniśmy bacznie przyglądać się urzędnikom którzy powinni zarządzać naszym państwem dla dobra ogółu. Urzędnik ma służyć społeczeństwu a nie samowolnie ograniczać swobody i prawa obywatelskie.
Apeluję do całej społeczności wędkarskiej aby przedsięwziąć kroki dla przeciwstawienia się takiej działalności urzędniczej.
Również proszę ZG PZW o wystąpienie w imieniu wszystkich wędkarzy ze skargą do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na decyzję Dyrektora RZGW w Gdańsku w przedmiotowej sprawie.

Zwracam się do Koleżanek i Kolegów o wyrażenie swojego stanowiska w powyższej sprawie.

Z poważaniem
Roberto

Opinie (26)

JKarp

CześćJest to działanie na zasadzie "wylać dziecko z kąpielą "!Swego czasu na Zegrzu też narobili różnych stref ochronnych. Koledzy ze Stolicy wiedzą o czym piszę. Tylko przeczytaj to:"„Prawo WodneArt. 34. 1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej i z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej."A przepisy się zmieniły jak widać... Za taki stan rzeczy nie wiem kogo winić ale na 99,99% w dużej mierze jest to zasługa PZW ponieważ na czas chyba nie przygotował ( może nie wystartował ) w przetargu dotyczącym dzierżawy wód. A może się mylę...Janusz JKarp [2011-01-25 10:45]

JKarp

ciekawe ale nie weszło to:„Prawo WodneArt. 34. 1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej i z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. [2011-01-25 10:46]

JKarp

JEŚLI PRAWO NIE STANOWI INACZEJO ten zapis mi chodzi.JK [2011-01-25 10:48]

Samotnik

 No  /pieknie  /  szkoda slow  !!!!! Ciekawe  do czego sie  przygotowuje  RZGW???? . Czas pokaże!! ZG  PZW  czas zacząc dzialac!! Wedkarze z tamtych stron napewno pomoga . Pozdrawiam. [2011-01-25 18:53]

okonek1235

Tak to jest okręgi nie mają kasy na dzierżawe łowisk od RZGW w Gdansku i Szczecinie a ci robią co chcą tzn. zapłać i wtedy możesz łowić, masz u mie 5 za artykuł. Pozdrawiam tak trzymać [2011-01-25 19:51]

CEJN58

Kolego Samotnik ZG PZW pomoże jedynie podwyższać i zabrać składki , a nie obronić wędkarzy.Wędkarz w dzisiejszych czasach ma zapłacić składkę i nic nie żądać bo każde żądanie to jest problem i kłopot.Poczekajmy koledzy jeszcze trochę i będziemy łowić ryby w nocniku , bo to będzie jedyne nasze miejsce spokojnej rekreacji. [2011-01-25 20:21]

Yubari

Słowa " Jeżeli prawo nie stanowi inaczej" sugerują że mogą być wyjątki od dostępności do łowisk. Problem jest następujący : czy RZGW jest instytucją stanowiącą prawo.Bo zdaje się że stawia się na równi z sejmem, rozporządzeniami ministrów itp.Niestety nie jestem znawcą prawa i nie mam pojęcia jakie kompetencje ma dyrektor RZGW (czy w ogóle ma prawo zakazywać dostępu do łowiska bez uzasadnionej przyczyny.W każdym razie okazuje się że tworzy się państwo w państwie gdzie tacy lokalni "z zawodu" dyrektorzy rządzą jak paniska.Pozdrawiam [2011-01-26 07:46]

kardynal

Witam! Otóż kolego "co kraj to obyczaj i prawo". W moim rejonie zamieszkania wody podległe RZGW w Poznaniu nie posiadające dzierżawców udostępnione są wędkarzom bezpłatnie, jedynie co należy posiadać to kartę wędkarską!!! tu jest stosowny komunikat Dyrektora RZGW w Poznaniu. http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/obwody-rybackie/komunikaty-dot-rybactwa Otóż RZGW Poznań w ubiegłym roku pobierał opłaty za wędkowanie, jednakże od stycznia nie mogą ich pobierać, dlaczego tego nie wyjaśniają, powołują się tylko na decyzję Prezesa KZGW. Dodatkowo mogę kolegę poinformować, iż nad tym całym bałaganem w poszczególnych RZGW, stoi Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie: http://www.kzgw.gov.pl/pl/index.html Sekretariat Biura Administracyjno Prawnego KZGW - BAP@kzgw.gov.plKolego piszesz cyt." Urzędnik ma służyć społeczeństwu a nie samowolnie ograniczać swobody i prawa obywatelskie.Również proszę ZG PZW o wszczęcie postępowania administracyjnego lub sądowego przeciwko Dyrekcji RZGW w Gdańsku".Kolego co do pierwszego zdania to masz rację , proponuję Ci napisać skargę na decyzję "Pani" dyr. RZGW w Gdańsku dot. zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach będących w zarządzie RZGW Gdańsk. Skargę tą prześlij do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ciągu ustawowych 30 dni muszą Ci udzielić odpowiedzi.A z tym wszczynaniem postępowania adm. lub sądowego przez ZG PZW to nieźle mnie ubawiłeś!!! Pozdrawiam Bogdan [2011-01-26 08:37]

kardynal

cd.Kolego piszesz cyt." Urzędnik ma służyć społeczeństwu a nie samowolnie ograniczać swobody i prawa obywatelskie.Również proszę ZG PZW o wszczęcie postępowania administracyjnego lub sądowego przeciwko Dyrekcji RZGW w Gdańsku". Kolego co do pierwszego zdania to masz rację , proponuję Ci napisać skargę na decyzję "Pani" dyr. RZGW w Gdańsku dot. zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach będących w zarządzie RZGW Gdańsk-załącz ten dziwny komunikat o zwrotach wpłaconych pieniędzy, z podstawą prawną- strasznie dziwną- niezłego mają prawnika w RZGW Gdańsk.  Skargę tą prześlij do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ciągu ustawowych 30 dni muszą Ci udzielić odpowiedzi!!! A z tym wszczynaniem postępowania adm. lub sądowego przez ZG PZW to nieźle mnie ubawiłeś!!! Pozdrawiam Bogdan [2011-01-26 08:52]

kardynal

cd. Kolego piszesz cyt." Urzędnik ma służyć społeczeństwu a nie samowolnie ograniczać swobody i prawa obywatelskie.Również proszę ZG PZW o wszczęcie postępowania administracyjnego lub sądowego przeciwko Dyrekcji RZGW w Gdańsku". Kolego co do pierwszego zdania to masz rację , proponuję Ci napisać skargę na decyzję "Pani" dyr. RZGW w Gdańsku dot. zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach będących w zarządzie RZGW Gdańsk-załącz ten dziwny komunikat o zwrotach wpłaconych pieniędzy, z podstawą prawną- strasznie dziwną- niezłego mają prawnika w RZGW Gdańsk.  Skargę tą prześlij do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ciągu ustawowych 30 dni muszą Ci udzielić odpowiedzi!!! A z tym wszczynaniem postępowania adm. lub sądowego przez ZG PZW to nieźle mnie ubawiłeś!!! Pozdrawiam Bogdan. [2011-01-26 08:57]

kardynal

Do dupy z tym dodawaniem komentarzy!!! Zróbcie coś z tym Albo się wypisuję!!! Pozdrawiam Bogdan [2011-01-26 09:04]

jpmasi1

To jest śmiech, co Ci "pracownicy" państwowi wyprawiają. Czy oni szaleju najedli się. Kto jest dla kogo. Jeżeli wydawane są jakieś zakazy, to uważam, że powinien podany być powód/powody takich decyzji. Ludzie nie gląby i czytać potrafią. Przykładem jest: wyodrębnienie strefy w okolicach zapory Dębe na rzece Narew, powód "szarpakowcy" Ja w tym nie jestem w zgodzie, bo wystarczyło na tym odcinku rzki tylko zakazać połowu spiningim i już po problemie. kolejna strefa - okolice mostu na Zegrzu, grup[owanie się ryby a zwłaszcza sumów - i tu rozumię i popieram.                                                                 W wypadku zakazu połowu we wspomnianym odcinku (w tym artykule) nie doszukałem się rzadnej przyczyny/powodu, dlacego tkie decyzje zapadły a przy tym mam wątpliwości, czy prwnie to zostało wprowadzone w życie. Takich urzędników, którzy pracują za NASZE PODATKI I SKŁADKI - to proponuję na zbity pysk z karą pienieżną( i to b. dotkliwą) oraz zakazem pracy w urzędach państwowych włącznie. Ja nie chcę, by tacy ludzie mieli możliwość podejmowania tylkmo sobie z wiadomych przyczyn decyzji. masi.

[2011-01-26 12:20]

Zl1512

 Czytałem ten artykół z zażenowaniem,takich bubli prawnych jest coraz więcej,nawed w regulaminie PZW.Denerwuje mnie dzierżawienie brzegów rzek ,dzierżawca pobiera dodatkowe opłaty ,a nie daje nic w zamian ,chodzi mi o dbałość o stanowiska wędkarskie i dojście do nich ,nie mówiąc już o dbałość o wały ochronne ,bo przecierz to kłopot państwa, a nie dzierżawcy. I jeszcze te rejony PZW niby mamy jedną organizację, a każde koło chce dodatkowych opłat .Przecierz żeby móc łowić na swoją kartę na terenie całego kraju, mówie tylko o wodach państwowych, to by trzeba było dodatkowo zapłacić grubo ponad 1000zł,to absurd. Podobnie biała karta dla żony,która żeby wędkować ze mną ,na moją wędkę, z moim limitem,w obrębie mojego stanowiska wędkarskiego, musi mieć tą kartę.

Nasza kadra PZW zamiast szukać łowisk poza naszym krajem, powinna się zająć weryfikacją naszego regulaminu,tak aby był bardziej przyjazny dla wędkarzy, którzy szukają w wędkarstwie odskoczni od codziennego stresu ,a nie borykania się z coraz nowymi utrudnieniami.

[2011-01-26 13:56]

roberto

Zwracam się do redakcji forum o podanie przyczyn usunięcia mojego wpisu z RSS Wiadomości [2011-01-26 15:22]

okonek1235

                                       KOMUNIKAT

                                RZGW POZNAŃ z dnia 05 01 2211

W sprawie zezwolenia na amatorski połów ryb nie będzie pobierał opłat za połów ryb od dnia 01 01 2011     

na wodach będących w obwodach rybackich, na których uprawniony do rybactwa jest Dyrektor RZGW Poznań. Decyzja obowiązujedo dnia oddania w dzierżawę innemu uprawnionemu do rybactwa w drodze konkursu ofert. Widomośc pewna na 100 procent, można sprawdzić na stronie PZW KOSZALIN pod strona AKTUALNOŚCI.

 

 

[2011-01-26 18:18]

roberto

Aby zobaczyć komunikat Dyrektora RZGW w Poznaniu . To tylko proszę wejść na adres internetowy

http://www.poznan.rzgw.gov.pl/images/stories/rybactwo/komunikaty/kom_05_01.pdf

[2011-01-26 19:03]

bluehornet

Tej Pani się coś w główce lub innej części ciała ( trochę niżej ) poprzewracało !!! A gdzie jakieś logiczne uzasadnienie ???!!! [2011-01-28 16:26]

użytkownik

Czy miłościwie panująca nam pani urzędniczka chociaż wie jak wygląda wędkaCo roku wędkowałem będąc na urlopie w Gdańsku na Wiśle.Mam tam fajnychprzyjaciół ale teraz mój okręg (Mazowiecki) wybił mi z głowy Pilicę,Nidę,Wisłę w Małopolsce i Kieleckim.Jak widać w tym kraju głupota ma się dobrze.Masz prawo płacić i siedzieć cicho a na ryby to do Szwecji lub Wenezueliz Taaką rybą. Na koniec jeszcze wyświechtany frazes puśćmy rybkę35-lat moczenia kija i co raz to gorzej.Julian z Warszawy. [2011-01-29 12:02]

an2212

Urzędnik nasz PAN - czemu się dziwicie. [2011-01-29 15:10]

dorada

Za czasów komuny był porządek, a teraz?? co wybraliśmy to mamy, zaczyna się jeszcze gorzej, WOLNOŚCIO WRACAJ [2011-01-30 13:06]

ricardo

Witam!!!! Jestem z wami koledzy !!! Co się w tym kraju dzieje że powstają takie durne zarządzenia , czyżby powstawała nowa " WOLNOŚĆ SZLACHECKA"? Pozdrawiam. [2011-01-31 19:31]

tom30

no właśnie tak to się kończy jak za władzę biorą się ludzie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. coś napisze bo musi coś napisać a co napisze to nieważne bo napisała. jest co nowelizować itd. [2011-02-02 18:25]

Zawojtas8

Ta pani nie jest taka głupia, wody nie mające gospodarza i nie będące wodami rybackimi będą przeznaczone do sprzedaży...i już wszystko powinno być jasne.Przetargi to czysty zysk dla... ?Wszyscy państwowi( Państwowa Straż Rybacka) nastawieni są na zdzierstwo z wędkarzy na każdym kroku.Po kontroli naszych dokumentów nie mając już co powiedzieć to udzielił nam ostrzeżenia ,że nie stosujemy się do zachowania odległości 10 m.wędkarz od wędkarza.Tak,że nie wolno się zbliżać jeden do drugiego bo można zapłacić. [2011-02-04 11:32]

Darunio

Ta pani nie jest taka głupia, wody nie mające gospodarza i nie będące wodami rybackimi będą przeznaczone do sprzedaży...i już wszystko powinno być jasne.Przetargi to czysty zysk dla... ?Wszyscy państwowi( Państwowa Straż Rybacka) nastawieni są na zdzierstwo z wędkarzy na każdym kroku.Po kontroli naszych dokumentów nie mając już co powiedzieć to udzielił nam ostrzeżenia ,że nie stosujemy się do zachowania odległości 10 m.wędkarz od wędkarza.Tak,że nie wolno się zbliżać jeden do drugiego bo można zapłacić.[2011-02-04 11:32]Ale za zgodą obydwóch stron można i nikt mi nie powie że nie. !!! A jak się mi by trafił taki strażnik to bym go poprosił o wylegitymowanie się i spisał jego dane, jak on nie zna przepisów to bym go nauczył. A swoją drogą kto to był; PSR czy SSR? [2011-02-05 14:52]

okonek1235

RZGW POZNAŃ wycofał zezwolenie na połów ryb do czasu wyłonienia iprzekazania w ramach przetargów swoich obwodów rybackich nowym dzierżawcą. Wiadomośc 100 procentowa. [2011-02-13 16:23]

kamil11269

***** za opis [2012-11-18 18:32]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej