Ustalono plan zawodów w 2014 r.


Informuję, że na ostatnim zebraniu Zarządu naszego Koła zatwierdzono plan i terminarz zawodów wędkarskich na 2014 rok. W planie zawodów ujęto m.in. zawody rodzinne, zgodnie z propozycją podaną z sali na Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25.01.2014 r.  Wstępnie ustalono, że w skład  drużyny-rodziny powinni wejść  rodzice lub krewni i obowiązkowo dzieci w wieku szkolnym.  Jeżeli tego typu zawody spotkają się z przychylnością uczestników zostaną one przyjęte do realizacji  również w następnych latach. Rodzaj zawodów dobrano tak, aby zaspokoić oczekiwania wszystkich wędkujących na naszych wodach.  W planie nie ujęto zawodów spod lodu,  lecz nie oznacza to, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych ich nie zorganizujemy. Wszystko zależy od bieżących warunków i  zainteresowania wędkujących. W związku z tym przypominam, że organizator zawodów zastrzega sobie  prawo zmiany rodzaju, miejsca i terminu zawodów powiadamiając o tym zainteresowanych  z odpowiednim wyprzedzeniem i uzasadnieniem.Wykaz zawodów i termin ich realizacji zamieszczono na naszej stronie www.goleniow.wedkuje.pl w zakładce „ Terminarz zawodów 2014” Przypominam, że „ podręczny” wykaz wód objętych działaniem Okręgu PZW Szczecin znajduje się m.in. w zezwoleniu na wędkowanie wydawanym każdemu przy opłacie składek okręgowych. Ponadto OPZW Szczecin podpisał porozumienia z wieloma dzierżawcami  jezior  umożliwiając nam wędkowanie na dodatkowych 19 jeziorach o łącznej powierzchni 1.624,85 ha.  (link http://pzwszczecin.com/wykaz-wod/wody-dzierzawcow-prywatnych/ ).Oczywiście porozumienia dotyczą wędkarzy posiadających wykupione opłaty PZW na 2014 rok. 

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Ustalono plan zawodów w 2014 r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł