Utworzenie Kola PZW Klimkówka

/ 5 komentarzy

Dzień 20 listopada 2015 roku to data historyczna dla nas - Koleżanek i Kolegów inicjatorów powołania nowego kola PZW. W tym dniu Zarząd Okręgu w Nowym Sączu podjął uchwałę o utworzeniu koła PZW o nazwie "Klimkówka", z siedzibą Klimkówka 81, 38-312 Ropa (budynek Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce). Zarząd Okręgu określił w uchwale minimalną ilość członków, tj. 50 w pierwszym roku funkcjonowania koła. Bardzo cieszymy się, że nasze starania i podjęte działania w tym kierunku nie poszły na marne i Koło PZW Klimkówka stało się faktem. Składamy serdeczne podziękowanie Zarządowi Okręgu za obdarzenie nas zaufaniem, przychylność i poparcie naszej inicjatywy.

Droga do powstania koła

Inicjatorami utworzenia koła PZW "Klimkówka" była grupa 61 członków PZW, mieszkających w otoczeniu zbiornika wodnego Klimkówka, tj. na terenie terenu gmin: Ropa i Uście Gorlickie, gminy Gorlickiego, ale również z dalszych rejonów Polski, którzy od dłuższego bądź krótszego czasu wnoszą opłaty za wędkowanie na wodach Okręgu Nowosądeckiego i praktycznie przez cały sezon wędkują na zbiorniku Klimkówka, ponadto posiadają w Klimkówce swoje posiadłości, bądź wydzierżawione tereny w pobliżu wody.  \

Zgodnie z § 1. pkt. 3.1 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW, inicjatorzy złożyli stosowny wniosek o utworzenie koła. Przedstawiciele inicjatorów, koledzy: Wiesław Haluch, Piotr Michałowski i Zdzisław Niezgoda, uczestniczyli w październikowym posiedzeniu Zarządu Okręgu w Nowym Sączu, podczas którego po omówieniu dotychczasowej, przedstawiona została dalsza procedura i warunki utworzenia koła. Zarząd Okręgu przychylił się do proponowanego we wniosku terminu zebrania założycielskiego, które odbyło się w dniu 31 października w sali Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce. 

W zebraniu uczestniczyło 24 członków zwyczajnych PZW i 1 członek uczestnik. Obrady otworzył przedstawiciel Zarządu Okręgu, Kol. Łukasz Kosiba. Na przewodniczącego zebrania wybrano Kol. Piotra Michałowskiego, a na sekretarza - Kol. Idalię Ferenc. Następnie uczestnicy obrad "minutą ciszy" uczcili pamięć nagle zmarłego Kol. Adama Manysa, jednego z inicjatorów utworzenia koła. W dalszej części programu obrad było przyjęcie planu pracy i preliminarza budżetowego koła, wybór komisji mandatowej, wyborczej i skrutacyjnej oraz wybory prezesa, zarządu i organów koła. Przedstawiony przez przewodniczącego zebrania plan pracy i preliminarz budżetowy przyjęto jednogłośnie. W wyniku głosowania, przyjęto składy ilościowe zarządu i organów koła, tj.: pięcioosobowy skład zarządu koła wraz z prezesem oraz trzyosobowe składy komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Wybory, zgodnie z wolą zebrania, przeprowadzono w głosowaniu jawnym. Prezesem koła wybrano Kol. Zdzisława Niezgodę. Po ogłoszeniu wyników wyborów, w trakcie krótkiej przerwy, zarząd i organy koła ukonstytuowały się w następujących składach:

Zarząd koła 

Z-ca prezesa - Kol. Piotr Michałowski,
sekretarz - Kol. Idalia Ferenc, skarbnik - Wiesław Haluch,
gospodarz koła - Kol. Beata Stępień.

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Kol. Henryk Cieśla,
Członkowie, Kol. - Jan Leśniewski, Władysław Sieciński.

Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Kol. Benedykt Dańcz,
Członkowie, Kol. - Stanisław Cichoń, Jan Poręba.

W imieniu wszystkich wybranych  na pierwszą - historyczną kadencję władz i organów koła, składam Koleżankom i Kolegom - uczestnikom zebrania założycielskiego serdeczne podziękowanie za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Dziękuję również wszystkim inicjatorom za wspólną inicjatywę utworzenia koła.

Teraz czeka nas wytężona praca organizacyjna, w obliczu zbliżającego się nowego sezonu wędkarskiego 2016. W najbliższych dniach na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu zarządu i organów koła ustalimy wszystkie szczegóły dotyczące funkcjonowania biura, uszczegółowienia planu pracy, zawodów wędkarskich, i innych form naszej działalności, o czym poinformujemy i będziemy informować na bieżąco Koleżanki i Kolegów o wszystkim co się u nas będzie działo na łamach tej strony Internetowej, utworzonej na portalu "wędkuje", jako naszej oficjalnej strony koła.

Zapraszamy wszystkich miłośników wędkarstwa - i tych już zrzeszonych w PZW oraz jeszcze niezrzeszonych - do wstąpienia w szeregi naszego nowego koła. Zapraszamy również do rejestrowania się w dziale "Społeczność kola" oraz do dyskusji na "Forum"

Zdzisław Niezgoda, Prezes Kola

 


4.2
Oceń
(10 głosów)

 

Dokumenty (1)Utworzenie Kola PZW Klimkówka - opinie i komentarze

Henryk1957Henryk1957
0
Witam. Serdecznie gratuluję. (2015-11-26 14:18)
zwir73zwir73
0
Gratuluję i życzę wytrwałości .61 chciało,ale już na zebranie przyszło tylko 25 .Dla lepszego samopoczucia proszę się nie przejmować wręcz oswoić takim obrotem sprawy. (2015-11-26 20:17)
padregiovannipadregiovanni
0
gratulacje i pozdrowienia dla Pana Prezesa oraz calego kola wedkarskiego Klimkowka!Do zobaczenia na lowiskach i "polamania kija" (2015-12-02 19:47)
padregiovannipadregiovanni
+1
gratulacje i pozdrowienia dla Pana Prezesa oraz calego kola wedkarskiego Klimkowka!Do zobaczenia na lowiskach i "polamania kija" (2015-12-02 19:48)
bostanbostan
+1
Witam serdecznie! Nareszcie jest Koło w Klimkówce! Brawo inicjatorom, szczególnie kol. Zdzisiowi. Mam nadzieję, ze tym razem będzie to Koło przyjazne wędkarzom, bez dwuznacznych postaw władz i przedkładaniu na pierwszym miejscu własnych interesów. Bądźmy koledzy siłą, dbajmy o "naszą" wodę, szanujmy siebie nawzajem i mądrze interpretujmy prawo. Namawiajmy znajomych do zasilania swą obecnością szeregów Koła. Jest tyle do zrobienia, potrzeba nowych inicjatyw, aby wzbogacić zasoby nowo powstałego tworu. Do zobaczenia nad wodą, a w pierwszej kolejności na kolejnym zebraniu. (2015-12-08 21:58)

skomentuj ten artykuł