Zaloguj się do konta

Uwaga konkursy plastyczne i fotograficzne

Ogłaszamy, że Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego organizuje konkursy plastyczne i fotograficzny:


I.Konkurs plastyczny dla udział dzieci i młodzieży do 17 roku życiaÂz terenu działania Okręgu PZWw Tarnobrzegu bez względu na przynależność do PZW. Osoby niezrzeszone mogą brać udział w konkursie.


Prace konkursowe muszą być związane z jednym z tematów:

a) uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą,

b) szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych:
a) 3 – 6 lat
b) 7 – 10 lat
c) 11 – 13 lat
d) 13 – 17 lat

II.Konkurs plastyczny tylko dla członków PZW Okręgu Tarnobrzeg w wieku od 17 lat,Âgórna granica wieku uczestników konkursu jest nie oznaczona.
Konkurs obejmuje trzy tematy związane z przypadającym Jubileuszem 70 – lecia Polskiego Związku Wędkarskiego 1950 – 2020:

a)wędkarstwo dawniej i dziś

b)moja pierwsza ryba

c)niesamowite miejsca wędkarskie

70 – lat Polskiego Związku Wędkarskiego należy przedstawić w odniesieniu do terenu działania Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu.

III.Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży do 16 roku życiaÂÂÂz terenu działania Okręgu PZW Tarnobrzeg , członkowie PZW jak i osoby nie zrzeszone.

Tematem konkursu są: „Moje najpiękniejsze miejsca, cuda fauny i flory związane z wędkarstwem na terenie działania naszego Okręgu”.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACHÂ
regulamin_konkursu_plastycznego__2020.pdf [415,82 KB]
regulamin_konkursu_plastycznego_70__lecie_pzw__2020.pdf [417,7 KB]Â
regulamin_konkursu_fotograficznego__2020.pdf [413,64 KB

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej