Uwaga!!! Nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb od 1.01.2016


Z dniem 1 stycznia 2016 zaczyn obowiązywać nowy Regulamin Amatroskiego Połowu Ryb (w załączniku). Poniżej zmiany przedstawione zmiany w stosunku do wersji starej.


Zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb od 1.01.2016

 

Rozdział II - Prawa wędkującego w wodach PZW

 

PKT 6

do końca 2015:

Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a)       wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę.   Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

 

Po zmianie - od początku 2016:

Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a)       wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską - metodą gruntowo-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę.   Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom wyklucza wędkowanie opiekuna na jedną wędkę.

 

PKT 8

do końca 2015:

Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

Po zmianie - od początku 2016:

Punkt został całkowicie wykreślony .

 

Rozdział III - Obowiązki wędkującego na wodach PZW

PKT 6

do końca 2015:

Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

Po zmianie - od początku 2016:

Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości  brzeg   w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

 

Rozdział IV - Zasady wędkowania

PKT 2. Przynęty

do końca 2015:

b) Zabrania się stosować jako przynęt (zanęt):

– zwierząt i roślin chronionych,

– ikry rybiej;

Po zmianie - od początku 2016:

b) Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:

- zwierząt i roślin chronionych,

-  ryb i raków wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7.,  

- ikry.

 

PKT 3.4

do końca 2015:

i)        łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzchu do świtu) w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,

Po zmianie - od początku 2016:

Podpunkt  został całkowicie wykreślony.

 

PKT 3.5

do końca 2015:

Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać  wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. 

Po zmianie - od początku 2016:

Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach  lub  w specjalistycznych workach karpiowych.  W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

 

PKT 3.11

do końca 2015:

Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać  w specjalnym sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5 .  

Po zmianie - od początku 2016:

Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać  w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5.

 

Rozdział VI - Ochrona ryb

PKT 2.   Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

do końca 2015:

·     węgorz do  50   cm,

Po zmianie - od początku 2016:

·     węgorz do  60   cm,

 

PKT 4

do końca 2015:

Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

Po zmianie - od początku 2016:

Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.  Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego .

 

PKT 5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych

do końca 2015: (skreślona z listy od 2016)

– babka czarna,

Po zmianie - od początku 2016: (dopisane do listy)

- brzanka,

- taśmiak długi.

 

PKT 7.2  W ciągu doby / w godz. 0.00 – 24.00/

do końca 2015:

– brzana, karp (łącznie) 3 szt.,

Po zmianie - od początku 2016:

– brzana 3 szt,

-  karp 3 szt.,

 

Dopisano również nowy pkt 7.11, który od końca 2014 roku już obowiązuje:

Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 


 


5
Oceń
(5 głosów)

 

Dokumenty (1)Uwaga!!! Nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb od 1.01.2016 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł