Nowy regulamin na łowisku DPS w Kotlinie             REGULAMIN ŁOWISKA przy DPS w KOTLINIE


        1. Gospodarzem łowiska jest Koło ,,KARAŚ" w Kotlinie

        2. Na łowisku obowiązuje regulamin PZW oraz przepisy i ustalenia dodatkowe.

        3. Uprawnionymi do połowu ryb są tylko wędkarze należący do Koła ,,KARAŚ" w Kotlinie,

              po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

        4. Na łowisku obowiązuje regulamin ustalony przez Zarząd Koła i zatwierdzony na Walnym Zebraniu Koła.

        5. Każdy uprawniony wędkarz musi posiadać imienny dokument wystawiony przez skarbnika Koła.

        6. Dokumentu uprawniającego do wędkowania nie można przekazywać innym wędkarzom.


              ZASADY POŁOWU


        - Na łowisku łowimy jedną wędką metodą spławikową.

        - Wędkę opieramy na podpórce.

        - Złowione ryby przechowujemy w miękkiej siatce.

        - W siatce możemy przechowywać tyle ryb ile możemy zabrać z łowiska wg regulaminu.


               ILOŚĆ ZABIERANYCH RYB


         1. Karp lub amur - 1 szt. [wymiar ochronny karpia do 40 cm , ochronny amura do 50 cm]

         2. Lin - 2 szt. [ wymiar ochronny do 30 cm]

         3. Płoć, leszcz, wzdręga, okoń - łącznie 8 szt.[ wymiary ochronne zgodnie z regulaminem PZW ]

         4. Karaś - 3 szt.

         5. Szczupak lub sandacz lub sum - łącznie 1 szt. [ wymiar ochronny szczupaka do 50 cm

 
                                                                       
       wymiary sandacza i suma zgodnie z regulaminem PZW ]


                TERMINY ŁOWIENIA RYB


       1. Łowisko jest dostępne do wędkowania od 1 kwietnia do 30września.

           W każdą środę, sobotę i niedzielę łowimy białą rybę, natomiast w piątek drapieżnika metodą 

          na żywca.

       2. Obowiązują okresy ochronne zgodnie z regulaminem PZW.

       3. Wędkujemy tylko 1 raz dziennie - w turze porannej lub popołudniowej.

       4.  W kwietniu i maju              -wędkujemy w godzinach:      6.oo - 11.oo  lub  14.oo - 19.oo

                czerwcu i lipcu               - wędkujemy w godzinach:     5.oo - 11.oo  lub  14.oo - 21.oo

                sierpniu                         - wędkujemy w godzinach:     5.oo - 11.oo  lub  14.oo - 20.oo

                wrześniu                        - wędkujemy w godzinach:     6.oo - 11.oo  lub  14.oo - 18.oo

                październik                     - połów szczupaka w sobotę i niedzielę od godz. 8:oo - 16:oo

                  OCHRONA ŁOWISKA


        1. Zarządcą i gospodarzem łowiska jest Zarząd Koła ,,KARAŚ".

        2. Gospodarzami łowiska DPS w Kotlinie są kol. Sebastian Stasik i kol. Ireneusz Bandosz.

        3. Uprawnionymi do kontroli wędkarzy na łowisku są: członkowie Zarządu Koła, gospodarze 

             łowiska oraz upoważnione osoby. 

             Społeczna i Państwowa Straż Rybacka oraz osoby i służby wymienione w art. VII rapr PZW.

        4. Dopuszcza się jednoosobową kontrolę wędkarzy na łowisku.


                   WYKROCZENIA REGULAMINOWE


            Wykroczenia dotyczące wielkości, ilości i sposobu przechowywania ryb, wędkowanie niezgodne

          z regulaminem łowiska oraz zabieranie ryb nieregulaminowych będzie skutkowało:

 
         -za pierwsze wykroczenie kara finansowa w wysokości 100zł
na rzecz zarybienia lub              pozbawieniem uprawnień  do
wędkowania na łowisku DPS.

           - powtórne wykroczenie będzie skutkowało całkowitym pozbawieniem uprawnień do wędkowania

                      na zbiorniku DPS.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Nowy regulamin na łowisku DPS w Kotlinie - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł