VI Puchar Wisły Wyszogród 2013 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

/ 7 komentarzy / 2 zdjęć


VI Puchar Wisły Wyszogród 2013 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe 

Wszystkich miłośników sportowej rywalizacji zapraszamy do Wyszogrodu na VI Puchar Wisły 2013!!!

Są jeszcze wolne miejsca na liście startowej, a temin zapisów wydłużamy do 22 kwietnia 2013!!!

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje: ramowy czas zawodów, regulamin i punktację oraz nagrody i sponsorów.

Termin zawodów: 3 maja 2013r.

Miejsce zbiórki: Bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie godz.5:00.

Opłata startowa: 100 zł. 

Opłatę wpisową należy dokonać do 22 kwietnia 2013r. (lub do wyczerpania miejsc na liście startowej)  na konto:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wyszogrodzie
Okręg Mazowiecki PZW Koło Nr 54 SUM Wyszogród
Nr Konta : 92 9011 0005 0000 0677 2000 0010

(podając w opisie przelewu: opłata wpisowa, imię i nazwisko)

lub w sklepie Wędkarskim w Wyszogrodzie ul. Rębowska 41.

Po dokonaniu wpłaty na konto należy ją bezwzględnie potwierdzić pod numerem telefonu 692 439 699.

Jak co roku osoby pierwszy raz startujące w "Pucharze Wisły" prosimy o podanie telefonicznie danych do ubezpieczenia.

Dodatkowo wszelkie szczegółowe informacje (regulamin, wykaz kategorii oraz bieżące informacje) na temat zawodów można uzyskać pod numerem telefonu 692 439 699 lub 602 350 812.

Informacje będą także na bieżąco  uaktualniane  na stronie sum54.wedkuje.pl

Liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY!

Szczegóły zawodów:

Zawody odbędą się w jednej 7 -mio godzinnej turze na "żywej rybie", z brzegu na rzece Wiśle (Chmielewo, Wyszogród, Drwały, Rakowo). Zawodnicy zobowiązani są do posiadania siatek wędkarskich oraz przymiarów. Do zawodów zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.

I. Ogólne wyniki zawodów.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z punktacją Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego.
Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje najdłuższa złowiona ryba, w dalszej długość wszystkich złowionych ryb potem ich ilość a na końcu gatunek, ustala się następującą kolejność gatunkową : szczupak, boleń, jaź, kleń, okoń. (ustalenie organizatora )
II. Najdłuższy Szczupak Zawodów , Najdłuższy Boleń Zawodów , Najdłuższy Okoń Zawodów , Najdłuższy Kleń Zawodów , Najdłuższy Jaź Zawodów .
Wśród tych kategorii zwyciężają najdłuższe ryby mierzone z dokładnością do 1mm.

Zawodnik w ramach opłaty startowej ma zagwarantowane :

- ubezpieczenie na zawody,
- zimne napoje na zawody,
- ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
- zawodnicy z innych Okręgów, którzy nie posiadają opłaty na wody Okręgu Mazowieckiego będą mieli zapłaconą opłatę jednodniową na te wody,
- upominek z V Pucharu Wisły.

Przebieg zawodów - 3 maja 2013r:

1. 5.00 – 6.15 – Potwierdzenie przybycia zawodników w sekretariacie zawodów, odbiór kart startowych.
2. 6.15 – 6.20 – Odczytanie regulaminu zawodów .
3. 6.20 – 6.30 – Oficjalne Otwarcie Zawodów przez przedstawiciela Organizatorów.
4. 6.30 – 7.00 – Dojście do łowiska
5. 7.00– 14.00 – Rozpoczęcie łowienia (jedna siedmiogodzinna tura)
6. 14.00 – 14.30 – Zdanie kart startowych sędziom (na łowisku lub w sekretariacie zawodów).
7. 14.30 – 15.30 – Praca Komisji Sędziowskiej, zejście zawodników z łowiska..
8. 15.30 - 15.45 - Ogłoszenie wyników zawodów na tablicy, czas na ewentualne protesty.
9. 15.45 – 16.30 – Rozdanie nagród, pamiątek , oraz losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich zawodników zawodów oraz zakończenie zawodów. Obiad.

Nagrody:

1. Pierwszych szesciu zawodników zawodów otrzyma puchary, dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe .
2. Najdłuższa Rybę Zawodów
3. Najdłuższy Szczupak Zawodów
4. Najdłuższy Boleń Zawodów
5. Najdłuższy Okoń Zawodów
6. Najdłuższy Kleń Zawodów
7. Najdłuższy Jaź Zawodów
8. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki
9. Wszyscy uczestnicy otrzymują upominki z VI Pucharu Wisły

Patroni honorowi i sponsorzy:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Nadwiślański Bank Spółdzielczy Oddział Wyszogród

Patroni Medialni – Sponsorzy – Podmioty Wspierające:

DRAGON
Wedkuje.pl
Wędkarski Świat
Tygodnik Płocki
TRAPER
e-Sochaczew.pl
Kaltrus-Wyszogród
Marlin II Płock
R-Strada Salon Wędkarski Michała Wernickiego z Sochaczewa
Marek Szymczak – wędkarz z Norwegii
Stacja Diagnostyki Pojazdowej - KASZTELAN
Koło Nr 54 PZW SUM Wyszogród
Sklep Wędkarski Pani Iwony Biernat w Wyszogrodzie


LISTA DLA SPONSORÓW NADAL OTWARTA!

Punktacja i regulamin :

1. VI Puchar Wisły są otwartymi zawodami towarzyskimi.

2. Miejscem zawodów jest rzeka Wisła od miejscowości Wola Czerwińska ( 582 ) do
miejscowości Rakowo ( 594 ) wraz ze starorzeczami, które są bezpośrednio
połączone z rzeką , są to zawody z brzegu, na żywej rybie. ( 12 km.)

3. Każdy zawodnik musi posiadać przymiar oraz siatkę do czasowego
przetrzymywania ryb, a znaczek, który otrzyma na odprawie z logo VI Pucharu
Wisły przypina na lewym ramieniu (w celu łatwiejszej identyfikacji zawodnika).

4. Zawodnik łowiąc rybę zgłasza ją telefonicznie do sędziego sektorowego lub
gdy sędzia jest w zasięgu wzroku powiadamia go ustnie. Do czasu pojawienia się
sędziego zawodnik może kontynuować łowienie, po dokonaniu pomiaru ryby i
wpisaniu w kartę zawodnika rybę w obecności sędziego wpuszcza się z powrotem do
wody. Sędziowanie będzie się odbywało zarówno przez sędziów z brzegu jak i
łodzi.

5. Zawody odbędą się w jednej siedmiogodzinnej turze.

5.1 Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie
wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy zawodnikami
powinny wynosić 50 metrów . Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta
może być zmniejszona.

5.2 Podczas zawodów zawodnicy poruszają się tylko i wyłącznie pieszo, zawodnicy
mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania ryb.

5.3 Po sygnale rozpoczynającym zawody zawodnicy poruszają się w obrębie koryta
rzeki.

5.4 Zawodnicy podczas zawodów mogą używać haków z zadziorem.

5.5 Organizator dopuszcza brodzenie do wysokości kolan woderów zawodnika,
zabrania się brodzenia w spodnio-butach.

5.6 Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za :

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich
zakończeniu,

- przemieszczanie się inaczej niż pieszo,

- nie zdanie karty startowej w czasie (30 minut po zakończeniu zawodów na
łowisku lub w sekretariacie zawodów)

- udzielanie pomocy przy podbieraniu złowionej ryby,

- łowieniu w innym miejscu niż przewiduje regulamin zawodów ,

- stawienie się na zawody w niepełnej sprawności psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę sprawność w czasie trwania zawodów,

- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do
organizatora , sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi
przez sędziego)

6. W rozgrywanych zawodach do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb
drapieżnych: boleń, jaź, kleń, szczupak, okoń zgodnie z wymiarami ochronnymi,
szczupak 50 cm, boleń 40 cm , jaź i kleń 25 cm, okoń 18 cm.

6.1 Obowiązuje następująca punktacja : 

a) szczupak – 750 pkt za wymiar plus 50 pkt za każdy dodatkowy centymetr,

b) boleń – 400 pkt za wymiar plus 50 pkt za każdy dodatkowy centymetr,

c) jaź , kleń – 150 pkt za wymiar plus 35 pkt za każdy dodatkowy centymetr,

d) okoń – 50 pkt za wymiar plus 20 pkt za każdy dodatkowy centymetr.

Jako dodatkowy centymetr traktuje się wynik 1mm powyżej całkowitej liczby
centymetrów np. łowiąc okonia o wymiarze 20 cm i 2 mm uzyskujemy 50 pkt za wymiar
oraz 3x20pkt=60 pkt za długość powyżej wymiaru co daje razem 110 pkt.

Dlatego pomiaru dokonujemy z dokładnością do jednego milimetra, a zawodnik
zgodność pomiaru potwierdza podpisem podobnie jak sędzia. Wynik stanowi suma
pkt za złowione ryby.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje
najdłuższa złowiona ryba, w dalszej długość wszystkich złowionych ryb, potem
ich ilość, a na końcu gatunek , ustala się następującą kolejność gatunkową :
szczupak, boleń, jaź, kleń, okoń (ustalenie organizatora ).

Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb.

Wadium do protestu zgłoszonego przez zawodnika wynosi 150 zł., w przypadku
decyzji komisji sędziowskiej na niekorzyść zawodnika opłata przepada.

W innych przypadkach nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady regulaminu
organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego.

UWAGA:

1. Organizator rości sobie prawo do odwołania i przeniesienia zawodów na inny termin tylko w przypadku przekroczenia stanu wody rzeki całkowicie uniemożliwiające rozegranie zawodów.

2. W wypadku nie stawienia się zawodnika na zawody opłata wpisowa nie podlega zwrotowi
.

Organizator:

Koło Nr 54 PZW SUM Okręgu Mazowieckiego w Wyszogrodzie

 

Poniżej linki do artykułów i galerii z "Pucharów Wisły" z lat ubiegłych:

V Puchar Wisły - roztrzygnięty

IV PUCHAR WISŁY - ROZSTRZYGNIĘTY

III Puchar Wisły Wyszogród 2010 - ROZTRZYGNIĘTY

II Puchar Wisły - Wyszogród 2009 -ROZTRZYGNIĘTY - cz. I

I Puchar Wisły Wyszogród 2008 - roztrzygnięty

Serdecznie Zapraszamy!

 

Informacje dodatkowe

 • Typ zawodów: 
  GRAND PRIX
 • Data/Miesjce zawodów: 
  2017-08-07 / ( » » )
 • Godzina/Miesjce zbiórki: 
  00:00
 • Czas trwania zawodów: 
  od godziny: 00:00 do 00:00
 • Kwatery w pobliżu 
  meteor-turystyka.pl


4.7
Oceń
(14 głosów)

 

Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:
wybieram się tam!

VI Puchar Wisły Wyszogród 2013 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe - opinie i komentarze

Iwona709Iwona709
0
ZAPRASZAM SERDECZNIE ......... (2013-02-21 23:04)
marekpmarekp
0
Chętnie bym się wybrał. Dużo pozytywnych opinii słyszałem o tej imprezie ,życzę sukcesów.Pozdrawiam*****za imprezę. (2013-02-23 11:58)
u?ytkownik65213u?ytkownik65213
0
Daleko nie Masz.Zapraszamy!!!!! (2013-02-24 02:32)
jaworskijacek05jaworskijacek05
0
No to majóweczka zaplanowana. (2013-03-11 14:09)
ripperripper
0
może i człowiek by się wybrał , zawszę coś nowego :) (2013-03-16 22:11)
Esox77Esox77
0
Może mała podpowiedź w jakie przynęty uzbroić się. To będą moje pierwsze takie zawody - nie mam doświadczenia w spiningu na Wiśle. (2013-04-20 20:27)
jacekurbanjacekurban
0
Witam.Będzie bardzo ciezko.Wysoki stan wody,pogoda nie za specialna ale liczy sie atmosfera wiec bedzie dobrze jak co roku:) (2013-05-02 20:53)

skomentuj ten artykuł