VII Dolnośląski Puchar Karpiowy

/ 2 zdjęć


Serdecznie zapraszam wszystkich karpiarzy na VII Dolnośląski Puchar Karpiowy, który odbędzie się tak samo jak pierwsze 3 edycje nad zbiornikiem Mściwojów koło Jawora w dniach 18-22 maja 2011r.Zbiornik Mściwojów to pięknie położony akwen z bardzo wygodnym brzegiem. Na większość stanowisk dojedziemy samochodem. Ponadto jak się okazało w poprzednich latach zbiornik Mściwojów jest odporny na wysokie stany wody i gdy na większości akwenach tego typu ogłaszane są stany alarmowe to na Mściwojowie utrzymuje się stały poziom wody. Wyniki połowów z ostatniego sezonu pokazały, że w wodzie pływa naprawdę spora populacja ryb. Potwierdzeniem tego są połowy okolicznych karpiarzy.Więcej informacji i zapisy pod nr tel. +48 693-783-603
lub e-mailem dpk4@o2.plPragnę poinformować wszystkich uczestników zawodów VII DPK, że w dniu rozpoczęcia zawodów, czyli 18 maja odbędzie się darmowe party rozpoczynające się od godziny 10.00, a podczas niego przewidziany poczęstunek. Będzie można także zamawiać artykuły spożywcze, które zostaną dostarczone bezpośrednio nad wodę oraz smaczne obiady z kuchni myśliwskiej.

Ponadto chce poinformować karpiarzy, że zbiornik Mściwojów, nad którym rozegrany zostanie VII DPK, zostanie całkowicie zamknięty dla innych wędkarzy, co z pewnością stworzy o wiele większy komfort łowienia.

Podczas trwania zawodów będzie możliwość wywożenia zestawów i zanęty przez całą dobę. Przed rozpoczęciem imprezy uczestnicy będą mogli wykupić sobie obiady, a w czasie trwania zawodów będą dostarczane na stanowiska produkty spożywcze, które także będzie można zamawiać.

Liczba startujących zawodników jest znacznie ograniczona w porównaniu z latami poprzednimi. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkich chętnych do udziału w zawodach proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Osoby, które nie skontaktują się z organizatorem telefonicznie a wpłacą wpisowe nie mogą być pewne, co do swojego udziału w zawodach i wolnego miejsca dla nich.

Proszę również przy zapisywaniu się na zawody o podanie swoich danych takich jak:

- imię i nazwisko kapitana drużyny
- adres kapitana drużyny do korespondencji wraz z kodem pocztowym
- telefon kontaktowy
- e-mail (jeśli jest)
- imię i nazwisko drugiego zawodnika
- imię i nazwisko asystenta drużyny
oraz proszę o informację czy drużyna zamawia obiady oraz koszulki.

Powyższe dane można przesłać po skontaktowaniu się telefonicznie z organizatorem, na adres e-mail lub smsem na numer organizatora 693783603.


Zapraszam wszystkich miłośników karpiowania do wspólnego spotkania nad brzegami Mściwojowa, a także rywalizacji o nagrody i Puchar Dolnego Śląska.Wpisowe na VII Dolnośląski Puchar Karpiowy wynosi 600zł od zespołu do końca grudnia 2010r. Od stycznia 2011 wpisowe będzie wynosiło 700zł od zespołu.


Wpisowe należy wpłacać na poniższe konto bankowe:


PAWEŁ SZEWC
Police 11
56-320 Krośnice
PKO BP 17 1020 3017 0000 2702 0154 6787Po dniu 28 lutego organizator nie zwraca wcześniej wpłaconych pieniędzy w przypadku rezygnacji z zawodów.

Nagrody otrzymają pierwsze 3 zespoły oraz łowca największej ryby. Ponadto zawodnicy zostaną podzieleni na sektory, gdzie nagrody otrzymają pierwsze 3 zespoły w każdym sektorze. O wszelkich zmianach dotyczących VII DPK i sponsorach będę informował na bieżąco.

KOSZULKI


Na zawody VII DPK można zamówić koszulki koloru czarnego. Koszt 1 koszulki wynosi 35zł. Wpłaty za koszulki można dokonać przy wpłacaniu wpisowego na zawody. Przy zamawianiu koszulek proszę o podawanie ich rozmiarów.

Regulamin VII Dolnośląskiego Pucharu Karpiowego Mściwojów 2011r.


1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach i zgodnie z zasadą 'catch and relase', czyli złów i wypuść.
2. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb i dużego podbieraka karpiowego.
3. Dozwolone jest sondowanie dna, wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk ze środków pływających przez całą dobę pod warunkiem podpisania oświadczenia, że zawodnik pływa tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wywózka jest dozwolona w obrębie własnego stanowiska patrząc na wprost.
4. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania i zakładania kapoka podczas pływania po zbiorniku. Organizator nie będzie dostarczał kapoków.
5. Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się pływania po zbiorniku zawodnikom, którzy nie będą mieli na sobie założonych kamizelek ratunkowych (kapoków). Każdy z zawodników, a także asystent, którzy będą pływać po zbiorniku muszą mieć założone kapoki. Zawodnicy, którzy nie będą posiadali kapoków mogą łowić wyłącznie z brzegu nie używając środka pływającego w postaci pontonu czy łódki. Organizator lub sędzia ma prawo sprawdzić czy zawodnicy posiadają kamizelki ratunkowe. Zawodnicy, którzy będą pływać własnymi środkami pływającymi robią to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność i nie mogą rościć sobie jakichkolwiek praw w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki zawodników podczas trwania zawodów.
6. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i drgającej szczytówki. Dozwolone jest stosowanie przynęt i zanęt zwierzęcych.
7. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie i amury o masie powyżej 2 kg.
8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu.
9. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.
10. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych. Ważenie ryb odbywa się dwa razy dziennie w godzinach 10-12 oraz 18-20.
11. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody.
12. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami.
13. Z uwagi na to, że zawody karpiowe są rozgrywane zgodnie z zasadami fair play prosi się wszystkich zawodników o umożliwienie wyholowania ryby, która wejdzie w żyłki drużyny sąsiadującej. Zgodnie z zasadami fair play drużyna sąsiednia powinna, (choć nie musi) wyjąć wędki z wody w celu umożliwienia wyholowania ryby.
14. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska.
15. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę wszystkich złowionych ryb, wówczas o wyższym miejscu decyduje większa liczba złowionych karpi a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa drużyna, która jako pierwsza złowiła rybę.
16. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska, nie dalej niż 5 metrów w jedną i w drugą stronę od wbitego palika z numerkiem.
17. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę).
18. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników.
19. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.
20. Na stanowisku mogą przebywać jedynie zawodnicy i asystenci. Osoby niebiorące udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu.
21. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się zawodnikom samochodami. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizator, sędziowie oraz osoby dostarczające obiady lub artykuły spożywcze.
22. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.
23. Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym poinformować organizatora.
24. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
25. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
26. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.
27. Dozwolone jest rozbijanie wszelkiego typu namiotów zarówno z podłogą jak i bez niej.
28. Za każde zachowanie niezgodne z regulaminem zawodów drużyna może otrzymać kary upomnienia tj: 1-upomnienie -2kg, 2-upomnienie -4kg, 3-upomnienie równa się z dyskwalifikacją zespołu.
29. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może zakazać wywożenia zestawów lub nawet przerwać zawody. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.
30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.


Z uwagi na całodobową wywózkę proszę solidnie przygotować sprzęt pływający oraz wyposażyć go w następujące rzeczy:


- ponton lub łódź wyposażona w dwa wiosła
- czerpak do wody
- kotwicę
- 15 metrów linki ratowniczej
- lampkę sygnalizacyjną zwłaszcza podczas wypłynięcia w nocy
- sygnał dźwiękowy np. trąbka lub gwizdek
- kamizelki ratunkoweASYSTENT DRUŻYNY


Każda z drużyn VII DPK może, (ale nie musi) zabrać ze sobą asystenta do pomocy podczas zawodów. Asystent zobowiązany jest do zarejestrowania się w biurze zawodów tak jak zawodnicy. Asystent podczas zawodów może jedynie pomagać drużynie przy:
- przygotowaniu stanowiska,
- wywózce zestawów, ale tylko wiosłując lub sterując środkiem pływającym,
- pilnowaniu całego stanowiska, gdy z jakiś przyczyn obaj zawodnicy opuszczą je lub we dwójkę wywożą zestawy,
- zgłaszaniu ryb do sędziego,
- dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków.

Asystentowi nie wolno:
- przygotowywać zestawów,
- przygotowywać zanęty oraz nęcić
- zarzucać wędek,
- zacinać holować i podbierać ryb,

Opłata za asystenta drużyny wynosi 20zł.


LOSOWANIE STANOWISK


Losowanie stanowisk odbędzie się w następujący sposób:

Będą dwa pojemniki do losowania, w jednym z nich będzie numer drużyny, a w drugim numery stanowisk. Najpierw zostanie wylosowana pierwsza drużyna, która będzie losować dla siebie numer stanowiska, a następnie z drugiego pojemnika następną drużynę i tak kolejno aż do skończenia losowania. Wszystkie zespoły losują tylko i wyłącznie jeden raz i w żaden sposób wylosowanego stanowiska nie można już zmienić.

Program zawodów VII DPK 2009r.


Każdy z uczestników DPK przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do rejestracji, organizator ma prawo zdyskwalifikować tę drużynę.

18.05.2010r. - środa

09.00 - 13.00 - otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników i asystentów.
09.00 - 13.00 - kiermasz sprzętu karpiowego, pokazy sprzętu.
13.00 - 14.00 - otwarcie zawodów, losowanie stanowisk.
17.00 - rozpoczęcie zawodów.

17.00 środa - 10.00 niedziela - czas trwania zawodów.

22.05.2010r.- niedziela.
10.00 - koniec zawodów.
10.00 - 12.00 - opuszczanie stanowisk, podsumowanie wyników.
13.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.


Patronat medialny nad imprezą objęli:

Portal Carp Planet


Sponsorami zawodów są: NATURAL BAIT,

Więcej informacji na temat uczestnictwa w imprezie i samej wody można uzyskać bezpośrednio u organizatora pod numerem telefonu 693 783 603 - Paweł Szewc, a także e-mail dpk4@o2.pl lub na stronie portalu Carp Planet www.carpplanet.eu gdzie można znaleźć regulamin, program zawodów oraz wiele innych potrzebnych informacji.

 


3.7
Oceń
(15 głosów)

 

VII Dolnośląski Puchar Karpiowy - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł