VIII Puchar Wisły Wyszogród 2015 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

/ 4 komentarzy / 3 zdjęć


VIII Puchar Wisły Wyszogród 2015 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe 

Poniżej zamieszczamy listę zapisanych zawodników na VIII Puchar Wisły Wyszogród 2015 w kolejności alfabetycznej.
Wszystkie osoby, które dokonały wpłaty, a nie przesłały swoich danych do ubezpieczenia i nie ma ich nazwisk na liście, proszone są o pilne ich uzupełnienie i przesłanie na adres: sum54@o2.pl

Lista startowa:
Adamczyk Roman
Banaszek Sławomir
Bereza Michał
Biernat Ryszard
Bojanowski Waldemar
Bujanowski Piotr
Dudkowski Marcin
Fabisiak Dariusz
Figat Radosław
Gańko Mirosław
Gaworski Wiesław
Glapa Daniel
Gmurczyk Jarosław
Górski Piotr
Grabowski Jerzy
Guzek Zbigniew
Hajduk Przemysław
Iwanowski Andrzej
Janiszewski Rafał
Jędrzejewski Roman
Jóźwiak Andrzej
Kalinowski Hubert
Kaźmirowski Marcin
Kowalski Patryk
Krysiak Roman
Kumorowski Marek
Kuran Sławomir
Lewandowski Artur
Lewandowski Dariusz
Lis Zbigniew
Maciakiewicz Marcin
Matusiak Mariusz
Paprota Jarosław
Piechocki Piotr
Pierzchała Mariusz
Pierzchała Sławomir
Repiński Arkadiusz
Sinko Jacek
Słowik Sebastian
Smardzewski Henryk
Sobczak Zbigniew
Sochocki Jarosław
Stecko Krzysztof
Szczepański Paweł
Szkop Jarosław
Szybiński Piotr
Talarowski Zbisław
Tomkiewicz Wiesław
Tuszyński Michał
Tuszyński Stanisław
Urbański Robert
Wargocki Jacek
Wojciechowski Marcin
Wojtkowski Stanisław
Wódarski Janusz
Żakowski Roman
Żeleźnicki Leszek
Żuchowski Piotr

OGŁOSZENIE O ZAWODACH:

Wszystkich miłośników sportowej rywalizacji zapraszamy do Wyszogrodu na VIII Puchar Wisły 2015!!!

Termin zawodów:
5 lipca 2015r.

Miejsce zbiórki:
Bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie godz. 4:30.

Potwierdzenie przybycia zawodników w sekretariacie do godz. 5:30

Opłata startowa: 100 zł. 

Zgłoszenia pisemne do zawodów (tylko na załączonym formularzu)
oraz skan potwierdzenia opłaty startowej, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sum54@o2.pl do dnia 15 czerwca 2015r. (lub do wyczerpania miejsc na liście startowej). Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, podając wszystkie
wymagane dane.


Opłatę wpisową należy dokonać na konto:

Vistula Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wyszogrodzie
Okręg Mazowiecki PZW Koło Nr 54 SUM Wyszogród
Nr Konta : 92 9011 0005 0000 0677 2000 0010
(podając w opisie przelewu: Opłata wpisowa, imię i nazwisko)

Zawodnik w ramach opłaty startowej ma zagwarantowane :
 
- ubezpieczenie na zawody,
- zimne napoje na zawody,
- ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
- upominek z VII Pucharu Wisły,
- zawodnicy z innych Okręgów, którzy nie posiadają opłaty na wody Okręgu
Mazowieckiego będą mieli zapłaconą składkę jednodniową na te wody.

Wszystkie informacje na temat zawodów (regulamin, wykaz kategorii, itp.) będą na bieżąco uaktualniane na stronie www.sum54.wedkuje.pl oraz na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Sum54/489860257723494

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 608 291 748 lub 692 863
468. (W dni robocze prosimy dzwonić po godz. 17-tej.)

Liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY!

 Szczegóły zawodów:
 
Zawody odbędą się w jednej 7 -mio godzinnej turze na "żywej rybie", z brzegu na rzece Wiśle
(Chmielewo, Wyszogród, Drwały, Rakowo). 

W zawodach mogą uczestniczyć tylko Członkowie PZW, którzy ukończyli 18 lat.
 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z punktacją Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu
Kwalifikowanego. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

Do punktacji będą zaliczane wyłącznie ryby następujących gatunków: sum, szczupak,
sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń. 

Wszystkie ryby będą mierzone z dokładnością do 1mm.

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania siatek wędkarskich oraz przymiarów. 

Przebieg zawodów – 5 lipca 2015r:
 
1. 4.30 – 5.30 – Potwierdzenie przybycia zawodników w sekretariacie zawodów, odbiór kart
startowych.
2. 5.30 – 5.45 – Oficjalne Otwarcie Zawodów przez przedstawiciela Organizatorów 
3. 5.45 – 6.00 – Odczytanie regulaminu zawodów
4. 6.00 – 6.30 – Dojście do łowiska
5. 6.30– 13.30 – Rozpoczęcie łowienia (jedna siedmiogodzinna tura)
6. 13.30 – 14.00 – Zdanie kart startowych sędziom, zejście zawodników z łowiska.
7. 14.00 – 14.30 – Praca Komisji Sędziowskiej, posiłek.
8. 14.30 - 14.45 - Ogłoszenie wyników zawodów na tablicy, czas na ewentualne protesty.
9. 14.45 – 15.30 – Rozdanie nagród i pamiątek.

Nagrody:
 
1. W kategorii Ogólnej Zawodów nagrodzonych zostanie pierwszych sześciu zawodników,
którzy zdobędą największą ilość punktów za złowione ryby. Zawodnicy otrzymają puchary,
dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

2. W kategorii Najdłuższa Ryba Zawodów zostanie nagrodzony zawodnik, który złowi
najdłuższą rybę na zawodach. Zawodnik otrzyma dyplom, puchar oraz wartościową nagrodę
rzeczową.  

3. W kategorii Najdłuższa Gatunkowo Ryba Zawodów zostaną nagrodzeni zawodnicy,
którzy złowią najdłuższe ryby spośród wszystkich gatunków punktowanych w zawodach tj.: 

1. Najdłuższy Sum Zawodów
2. Najdłuższy Szczupak Zawodów
3. Najdłuższy Sandacz Zawodów
4. Najdłuższy Boleń Zawodów
5. Najdłuższa Brzana Zawodów
6. Najdłuższy Jaź Zawodów 
7. Najdłuższy Kleń Zawodów 
8. Najdłuższy Okoń Zawodów 

Każdy z zawodników, który złowi najdłuższą gatunkowo rybę otrzyma dyplom, statuetkę oraz
wartościową nagrodę rzeczową.

Punktacja i regulamin:

1. VIII Puchar Wisły 2015 są otwartymi spinningowymi zawodami towarzyskimi. Są to
zawody z brzegu, na żywej rybie.
 
2. Miejscem zawodów jest wyłącznie rzeka Wisła od miejscowości Chmielewo do
miejscowości Rakowo. Wyłącza się z wędkowania wszystkie starorzecza. 
 
3. Każdy zawodnik musi posiadać przymiar oraz siatkę do czasowego przetrzymywania ryb, a
znaczek, który otrzyma na odprawie z logo VIII Pucharu Wisły 2015 przypina w widocznym
miejscu (w celu łatwiejszej identyfikacji zawodnika).
 
4. Zawodnik łowiąc rybę zgłasza ją telefonicznie do sędziego sektorowego lub
gdy sędzia jest w zasięgu wzroku powiadamia go ustnie. Do czasu pojawienia się
sędziego zawodnik może kontynuować łowienie. Po dokonaniu pomiaru ryby i
wpisaniu w kartę zawodnika, rybę w obecności sędziego wpuszcza się z powrotem do
wody. Sędziowanie będzie się odbywało zarówno przez sędziów z brzegu jak i
łodzi.
 
5. Zawody odbędą się w jednej siedmiogodzinnej turze.
 
6. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie
wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy zawodnikami
powinny wynosić 50 metrów . Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta
może być zmniejszona.
 
7. Podczas zawodów zawodnicy poruszają się tylko i wyłącznie pieszo, zawodnicy
mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania ryb.
 
8. Po sygnale rozpoczynającym zawody zawodnicy poruszają się w obrębie koryta
rzeki.
 
9. Zawodnicy podczas zawodów, do uzbrojenia sztucznych przynęt mogą używać haków z
zadziorem.
 
10. Organizator dopuszcza brodzenie do wysokości kolan woderów zawodnika,
zabrania się brodzenia w spodnio-butach.

 11. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za :
 
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich
zakończeniu,
 
- przemieszczanie się inaczej niż pieszo,
 
- nie zdanie karty startowej w czasie (30 minut po zakończeniu zawodów na
łowisku lub w sekretariacie zawodów)
 
- udzielanie pomocy przy podbieraniu złowionej ryby,
 
- łowieniu w innym miejscu niż przewiduje regulamin zawodów ,
 
- stawienie się na zawody w niepełnej sprawności psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę sprawność w czasie trwania zawodów,
 
- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do
organizatora , sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi
przez sędziego)
 
12. W rozgrywanych zawodach do wyniku zalicza się osiem następujących gatunków ryb
zgodnie z wymiarami ochronnymi: 
- sum - 70cm
- szczupak, sandacz - 50cm
- boleń, brzana – 40cm
- jaź, kleń – 25cm
- okoń – 18cm
 
13. Obowiązuje następująca punktacja : 
 
a) sum: 
      - za wymiar określony przez regulamin  700 pkt. 
      - za każdy dodatkowy centymetr      70 pkt. 
b) szczupak, sandacz: 
      - za wymiar określony przez regulamin  750 pkt. 
      - za każdy dodatkowy centymetr      50 pkt. 
c) boleń, brzana:
       - za wymiar określony przez regulamin   400 pkt. 
      - za każdy dodatkowy centymetr      50 pkt.
d) jaź, kleń: 
      - za wymiar określony przez regulamin   150 pkt. 
      - za każdy dodatkowy centymetr      35 pkt. 
 e) okoń: 
      - za wymiar określony przez regulamin    50 pkt. 
      - za każdy dodatkowy centymetr      20 pkt.
 
Jako dodatkowy centymetr traktuje się wynik 1mm powyżej całkowitej liczby
centymetrów np. łowiąc okonia o wymiarze 20,2 cm uzyskujemy 50 pkt za wymiar
oraz 3x20pkt=60 pkt za długość powyżej wymiaru, co daje razem 110 pkt.
 
Dlatego pomiaru dokonujemy z dokładnością do jednego milimetra, a zawodnik
zgodność pomiaru potwierdza podpisem podobnie jak sędzia. Wynik stanowi suma
pkt. za złowione ryby.
 
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje
najdłuższa złowiona ryba, w dalszej długość wszystkich złowionych ryb, potem
ich ilość, a na końcu gatunek , ustala się następującą kolejność gatunkową:
sum, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń.
 
Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb.
 
Wadium do protestu zgłoszonego przez zawodnika wynosi 150 zł., w przypadku
decyzji komisji sędziowskiej na niekorzyść zawodnika opłata przepada.
 
W innych przypadkach nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady regulaminu
organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego.

UWAGA:
 
1. Organizator rości sobie prawo do odwołania i przeniesienia zawodów na inny termin tylko
w przypadku przekroczenia stanu wody rzeki całkowicie uniemożliwiające rozegranie
zawodów.

 
2. W wypadku nie stawienia się zawodnika na zawody opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe

 • Organizator: 
  Kapitanat Sportowy oraz Zarząd Koła SUM 54 PZW Wyszogród
 • Typ zawodów: 
  Towarzystkie
 • Data/Miesjce zawodów: 
  2015-07-05 / Wyszogród (Mazowieckie » » )
 • Godzina/Miesjce zbiórki: 
  04:30 Bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie
 • Czas trwania zawodów: 
  od godziny: 07:00 do 14:00
 • Kwatery w pobliżu 
  Wyszogród - meteor
 • Opłaty startowe: 
  100 zł
 • Nagrody: 
  Atrakcyjne!


4.9
Oceń
(9 głosów)

 

Lokalizacja wydarzenia
Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:


wybieram się tam!VIII Puchar Wisły Wyszogród 2015 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe - opinie i komentarze

ProfesorProfesor
0
Zapraszamy wszystkich serdecznie (2015-05-02 13:48)
roomanooroomanoo
0
To będą zawody z brzegu czy z łodzi? (2015-05-03 19:53)
Piotrek79Piotrek79
0
Zawody z brzegu. (2015-05-03 21:25)
u?ytkownik65213u?ytkownik65213
0
Mam nadzieję że pogoda dopisze.!!! (2015-05-04 07:25)

skomentuj ten artykuł