W sporcie ukazał się promyk nadziei.

/ 1 komentarzy / 2 zdjęć


Kiedy nastąpi odwołanie zakazu organizacji zawodów sportowych wydane przez OM PZW?.
Ze stron ZG PZW
Posiedzenie Prezydium ZG PZW – kwiecień 021
W dniu 29 kwietnia 2021 r., ponownie w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu ………………………………..
(dalej czytamy).
Kol. Zbigniew Mośko – Wiceprezes ZG ds. sportu przekazał informacje z ostatnich posiedzeń Głównego Kapitanatu Sportowego. Jedno …………… (dotyczy zmian w sporcie).
Ze względu na duża ilość napływających zapytań i wniosków dotyczących możliwości rozgrywania zawodów wędkarskich, Członkowie Prezydium po przeanalizowaniu sytuacji oraz przepisów prawnych stwierdzili, że obecnie możliwe jest ich rozgrywanie przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego, a za jego przestrzeganie odpowiedzialny jest organizator zawodów. Oficjalny komunikat zostanie rozesłany przez Główny Kapitanat Sportowy.
Także strona ZG PZW :
Komunikat GKS - Rozpoczęcie sezonu zawodniczego na szczeblu krajowym od 8 maja 2021 r.
Główny Kapitanat Sportowy informuje, że w dniu 29.04.2021 Prezydium Zarządu Głównego przyjęło rekomendację GKS w sprawie rozpoczęcia sezonu zawodniczego na szczeblu krajowym od dnia 8 maja 2021 r. Pierwszymi zawodami będą zawody GPX w dyscyplinie muchowej. GKS będzie na bieżąco informował o ewentualnych zmianach w kalendarzu imprez. Odnośnie wszystkich zawodów rangi okręgowej Prezydium ZG ze względu na zróżnicowaną sytuację w poszczególnych regionach kraju ostateczną decyzję co do ich organizacji pozostawia Zarządom Okręgów. Organizatorzy zawodów ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność przebiegu zawodów z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii.
Pozdrawiam
Zbigniew Mośko
Wiceprezes ZG PZW ds. Sportu
Przykładowy komunikat z okręgu PZW – w tym przypadku ZO PZW Zielona Góra
Organizacja zawodów wędkarskich od 8 maja
Aktualności | 2021-04-30 | Publikujący: Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
W związku z licznymi pytaniami odnośnie organizacji zawodów wędkarskich informujemy, iż zawody wędkarskie na szczeblu okręgowym zostają odmrożone od dnia 8 maja.
Odnośnie zawodów na szczeblu kół ostateczną decyzję co do ich organizacji podejmują zarządy kół.
Organizatorzy zawodów ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność przebiegu zawodów z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii.
Moim zdaniem ustalenia Prezydium ZG PZW i komunikat GKS PZW jest dość niespójny, bo decyzje o możliwości przeprowadzenia zawodów ceduje na Zarządy Okręgu, a niektóre okręgi przesuwają je do poziomu Koła. Na stronach OM PZW brak jakiekolwiek informacji.
Jedne Koła już organizują i planują zawody a w innych jest niezadowolenie członków z braku takich działań. I znowu może się okazać, że część Kół z okręgu mazowieckiego może organizować a inne nie bo są położone w „niewłaściwym” województwie.
Na pewno brak odpowiedniej czytelności z aktów prawnych rządu (jak np. zawody na obiektach sportowych a formalnie ich w PZW brak), jak i umiejscowienia organizacji pozarządowych, które realizują swoje zadania poprzez sport i rekreację po za jednostkami mogącymi realizować sport na poziomie amatorskim. Należy poczynić starania aby użytkowane przez nas wody i posiadające na nabrzeżach odpowiednie naniesione obiekty typu ; przystań dla łodzi, budynki z przeznaczeniem na sprzęt sportowy i miejscem działań organizacyjnych zawodów uznać za obiekty sportowe wędkarskie. Czy ten sam akwen po ustawieniu kilku boi wyznaczających tory nie zamienia się w obiekt sportowy dla wodniaków?.
Wędkarze nie po to wydzierżawiają wody aby prowadzić przemysłową hodowlę ryb, ale aby realizować swój statut, który bardzo wyraźnie mówi o SPORCIE I REKREACJI.
A co na to okręgowy kapitanat sportowy.
Kutno, 1.05.2021 r. godz. 5.15. Zbigniew Gralewski.

 


4
Oceń
(4 głosów)

 

W sporcie ukazał się promyk nadziei. - opinie i komentarze

amur tvamur tv
0
Fajnie w końcu będzie można powalczyć na zawodach (2021-05-05 13:03)

skomentuj ten artykuł