Walne 2017

/ 2 zdjęć


W niedzielę 5 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie. Dwudziestu czterech wędkarzy pod przewodnictwem kol. Marka Drozdowskiego obradowało w Stanicy żeglarskiej „Neptun”. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zgromadzenie udzieliło absolutoriom ustępującemu zarządowi.
Wędkarze wybrali nowe władze i organy koła. W latach 2017 – 2021 na rzecz i dobro PZW w Gminie Barcin pracować będzie Zarząd w składzie Jarosław Drozdowski – Prezes, Andrzej Kowalczyk i Robert Robaczewski – Wiceprezesi, Tomasz Słomowicz – Skarbnik, Radosław Walczak – Sekretarz i Tomasz Miliński – Gospodarz Koła. W trakcie kadencji działać społecznie będą również Komisja Rewizyjna: Krzysztof Zalewski – Przewodniczący, Andrzej Jankowski – Zastępca Przewodniczącego i Sławomir Cudo Sekretarz oraz Sąd Koleżeński: Marek Drozdowski – Przewodniczący, Tadeusz Lewandowski – Zastępca Przewodniczącego i Anna Ozdoba – Sekretarz.
Blisko trzy godzinne obrady obejmowały złożenie sprawozdań, wybór nowych władz i organów koła, dyskusję o dokonaniach i pomysłach na najbliższy czas. Plan pracy na 2017 rok obejmuje promocję Polskiego Związku Wędkarskiego i propagowanie amatorskiego połowu ryb, rozbudowę strony internetowej i profilu w serwisie społecznościowym facebook, naprawę pomostu nad Jeziorem Gwiazda, organizację zawodów wędkarskich w tym z okazji Dnia Dziecka i Dni Barcina oraz współpracę ze związkami wędkarskimi i kołami PZW w Powiecie Żnińskim i Okręgu Bydgoskim. W trakcie obrad kol. Jarosław Drozdowski wręczył kol. Robertowi Robaczewskiemu Srebrną odznakę PZW. Robert Robaczewski wstąpił do Polskiego Związku Wędkarskiego w 2007 roku. W latach 2009-2015 był Skarbnikiem Koła, a od 2015 roku pełni funkcję Wiceprezesa. W 2014 roku otrzymał od Zarządu Głównego PZW „Medal za zasługi dla rozwoju wędkarstwa”.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy m.in. kontrolowanie działalności koła, występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarządu oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium. Sąd Koleżeński jest organem orzekającym w sprawach naruszeń obowiązków statutowych i jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła.
Zarząd Koła przeprowadza egzaminy dla osób chcących zdobyć kartę wędkarską, która uprawnia do amatorskiego połowu ryb.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne 2017 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł