Walne zgromadzenie Członków Koła Nr 71 PZW w Barcinie-2019


W imieniu Zarządu Koła na podstawie § 54 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zwołuję i zapraszam Kolegę na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie. Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę 3 lutego 2019 roku o godz.10.00 w I terminie lub godz. 10.15 w II terminie w Stanicy żeglarskiej „NEPTUN”, ul. Wyzwolenia 16 w Barcinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Uchwalenie porządku obrad
 4. Wręczenie odznaczenia wędkarskiego.
 5. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok
 6. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2018 rok
 9. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2019 rok
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i preliminarzem budżetowym
 11. Uchwalenie planu działania Koła na 2019 rok
 12. Uchwalenie budżetu Koła na 2019 rok
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zakończenie
Prezes Koła Nr 71 PZW w Barcinie

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne zgromadzenie Członków Koła Nr 71 PZW w Barcinie-2019 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł