Walne 2020


Zarząd Koła na podstawie § 54 Statutu PZW zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie, które odbędzie się w niedzielę 2 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w I terminie lub o godz. 10.15 w II terminie w Stanicy żeglarskiej „NEPTUN” przy ul. Wyzwolenia 16 w Barcinie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Uchwalenie porządku obrad
 4. Wręczenie odznaczenia wędkarskiego
 5. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok
 6. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
 9. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2020 rok
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i preliminarzem budżetowym
 11. Uchwalenie planu działania Koła na 2020 rok
 12. Uchwalenie budżetu Koła na 2020 rok
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zakończenie

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne 2020 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł