Zaloguj się do konta

Walne Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze

Zarząd Gminnego Koła PZW Bolimów informuje, że w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 1930
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bolimów przy ul. Łowickiej 9 dla członków Gminnego Koła PZW Bolimów
odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze dotyczące:
1.    Wyborów uzupełniających do Zarządu Koła.
2.    Podjęcia uchwały o rozwiązaniu Koła, w sytuacji braku wymaganej minimalnej frekwencji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających jak również, braku kandydatów na stanowisko skarbnika Koła.
3.    Podjęcia uchwały dotyczącej wykorzystania środków finansowych, w przypadku rozwiązania Koła.
W sytuacji braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin
w tym samym dniu o godz. 20
Zarząd Gminnego Koła PZW Bolimów

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej