Walne Sprawozdawcze Zebranie koła PZW nr 76 w Cekcynie

/ 13 zdjęć


Dnia 08.02.15r. w restauracji ,,Cis" w Cekcynie spotkaliśmy się na Walny Sprawozdawczym Zebraniu naszego koła PZW W Cekcynie. Zebranie zaplanowane na godzinę 11,00 musieliśmy odłożyć o 15 minut ze względu na brak kworum. Po 15minutach zebranie otworzył nasz prezes Kazimierz Banach. Powitał wszystkich zebranych , a także przybyłych gości tzn: przedstawiciela zarządu okręgu : Sławomira Krysia i wójta gminy Cekcyn : Jacka Brygmana. Teraz prezes zarządził przerwę w celu uczczenia pamięci naszego zmarłego kolegi Andrzeja Umerskiego.  Kolej na wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania . Przewodniczącym zebrania jednogłośnie wybrano : Mirka Smolenia , a na sekretarza : Jana Glazika. Po wyborach dalszy ciąg prowadzenia zebrania spoczął w ręku Mirka. Kolejnym punktem zebrania to wybory komisji skrutacyjnej i uchwał i wniosków. Komisja skrutacyjna to : przew. Artur Gostomczyk i członkowie: Andrzej Drewczyński i Marcin Kowalikowski. Komisja uchwał i wniosków : przewodniczący Kuczer Stanisław , oraz członkowie : Andrzej Drewczyński i Dominik Walenty. Punkt 3 zebrania : to odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania. Sprawozdanie to odczytał sekretarz Jan Glazik, a sprawozdanie z działalności zarządu koła za rok 2014 przedstawił : Kazimierz Banach. Zawiłości finansowe to domena naszego skarbnika Wiesia Pawlaka i to właśnie on wtajemniczył zebranych co gdzie i na co przeznaczymy kasę którą przyjdzie nam dysponować. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący : Jan Galinski. Komisja stwierdziła iż działalność zarządu nie budzi zastrzeżeń . Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2014. Wniosek przegłosowano ( jednogłośnie za 31 głosów). Kolejny problem to Sąd Koleżeński - choć tak groźnie brzmi to tu zupełny spokój. Podobnie ( prawie tak samo) z SSR. Ze sprawozdania Artura Gostomczyka wynika że : SSR zarekwirowała jeden żak i 1 wonton na wodach jeziora ,,Mukrz" . Niestety winowajców ,,tego czynu" nie udało się ustalić. Teraz to już tylko dyskusja nad sprawozdaniami - nie zgłoszono uwag dotyczących sprawozdań. Jako przedstawiciel Okręgu PZW głos zabrał Sławomir Kryś .Wyjaśnił on między innymi - gdzie i na jakie cele przeznaczone są pieniądze z naszych składek. Operat zarybień , gdzie , jakie i ile rybek jest dostarczonych.  Natomiast w wolnych wnioskach głos zabrał Marek Kalinowski , który poruszył problem dojazdu do akwenu ,,Zadworne" - niestety teren wokół jeziora jest prywatny i pozostaje w gestii właściciela gruntów. Ze względu na zgon członka komisji rewizyjnej ( Henryka Ziółkowskiego) musieliśmy dokonać dodatkowych uzupełniających wyborów. Nowym członkiem został Bogdan Galiński. Delegata na okręgowy zjazd wybrano jednogłośnie. Został nim : Kaziu Banach , natomiast zastępcą : Mirek Smoleń. Kandydatury te przegłosowano 31 koleżanek i kolegów ZA. Przedstawiony plan pracy i imprez sportowych na rok 2015 został zatwierdzony jednogłośnym  poparciem. Podobnie z preliminarzem na rok 2015. Przewodniczący komisji uchwał i wniosków przedstawił do realizacji w przyszłym roku problemy najbardziej nas intrygujące .Podczas głosowania zatwierdzono je do realizacji , pełnym poparciem.  Na zakończenie obrad wręczono dyplomy najlepszym wędkarzom roku 2014. Najwiecej punktów w roku 2014 zdobył : Mirek Smoleń, na II miejscu Jan Glazik, a III miejsce dla Adama Smolenia . Po wyczerpaniu wszystkich punktów zakończono zebranie. Wszystkim uczestnikom za uczestnictwo i aktywność w propagowaniu sportu wędkarskiego podziękował życząc powodzenia w nowym sezonie- prezes Kazimierz Banach.

 


5
Oceń
(4 głosów)

 

Walne Sprawozdawcze Zebranie koła PZW nr 76 w Cekcynie - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł