Walne Sprawozdawczew kole pzw


W imieniu Zarządu Koła nr 71 PZW na podstawie statutu zwołuję i serdecznie zapraszam Kolegów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie. Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę 7 lutego 2016 roku o godz. 10.00 w pierwszym terminie lub o godz. 10.15 w drugim terminie w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia

3. Uchwalenie porządku obrad

4. Wybór Komisji uchwał i wniosków

5. Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

6. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2015 rok

9. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2016 rok

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i preliminarzem budżetowym

11. Poddanie pod głosowanie wniosków zgłoszonych w toku dyskusji

12. Uchwalenie planu działania Koła na 2016 rok

13. Uchwalenie budżetu Koła na 2016 rok

14. Wolne głosy i wnioski

15. Zakończenie

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Walne Sprawozdawczew kole pzw - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł