Walne Sprawozdawczo Wyborcze Koła


W dniu 17 lutego 2017 r. w hali OSiR Skierniewice odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze
naszego Koła „Zadębie” Skierniewice.
Po wybraniu Przewodniczącego Zgromadzenia, Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.
Zebranie otworzył wiceprezes Koła kol. Wiesław Kubacki.
Kolejnym krokiem były uchwały w sprawie porządku i regulaminu obrad, wybrano komisje ,mandatową, skrutacyjną oraz wyborczą.
Wręczono następnie wyróżnienia dla kolegów i koleżanki za pracę i wkład na rzecz Koła.
Przewodniczący odczytał informacje o działaniach Zarządu Koła w mijającej kadencji, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
Przystąpiono następnie do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wykaz członków Zarządu Koła PZW „Zadębie” Skierniewice.
Kubacki Wiesław - Prezes
Borgulski Grzegorz - Wiceprezes
Dębska Danuta - Skarbnik
Zalewski Przemysław - Sekretarz
Grzyb Stanisław - Gospodarz
Bielecki Wiesław - Kap. Sportowy
Kijo Tomasz - ds Młodzieży
Dębski Piotr - Członek
Bartczak Andrzej - Członek
Polit Michał - Członek
Wykaz członków Komisji Rewizyjnej.
Staniak Mirosław - Przewodniczący
Krokocki Marcin - Członek
Kopacz Piotr - Członek
Wykaz członków Sądu Koleżeńskiego.
Matuszewski Zbigniew - Przewodniczący
Cieślak Ryszard - Członek
Czarnecki Paweł - Członek
Delegaci wybrani na Zjazd Okręgowy.
Kubacki Wiesław
Borgulski Grzegorz
Zalewski Przemysław
Zastępca delegata.
Polit Michał

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła następująco:
uchwała Koła 01/2017 o stosowaniu wędki o długości do 6 m w zawodach towarzyskich z wyłączeniem zawodów o Mistrzostwo Koła.
Wnioski/propozycje:
nagroda za największa rybę (waga) w dyscyplinie spławikowej
nagroda za najdłuższą rybę w dyscyplinie spinningowej
zorganizowanie kolejnych zawodów dla rodzin członków naszego Koła
organizację zawodów integracyjnych w dyscyplinie spinningowej dla członków Okręgu Skierniewickiego PZW
Wnioski i uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne Sprawozdawczo Wyborcze Koła - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł