WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA Baszta 2015

/ 12 zdjęć


W dniu 4 stycznia 2015 roku o godzinie 10:00 miało rozpocząć się zebranie sprawozdawcze za 2014 rok Koła Nr 2 "Baszta". Z uwagi na niewystarczająca ilość przybyłych członków Koła (winno być co najmniej 86 na ogólną ilość 169 członków) wyznaczono drugi termin w tym samym dniu o godzinie 10:05. Uczestnicy zebrania zebrali się w gościnnej sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Zebranie w drugim terminie rozpoczął Prezes Koła Kol. Andrzej Lebiotkowski. Po wyborze przewodniczącego i sekretarza zebrania przedstawił porządek spotkania. Dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków. Kolejno sprawozdania przedstawili: prezes - z pracy zarządu, komendant SSR - z działalności strażników, skarbnik - sprawozdanie finansowe oraz komisja rewizyjna swój protokół, w którym wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi za 2014 rok. Nad przedstawionymi sprawozdaniami odbyła się dyskusja, w której zwrócono uwagę na zmniejszający się stan ilościowy strażników SSR. Koledzy rezygnują z pracy z uwagi na nawał obowiązków zawodowych. Na pytanie prezesa do zebranych czy któryś z kolegów jest chętny do pracy jako strażnik odpowiedziało akceptująco 4 kolegów. W trakcie dyskusji zaproponowano zmiany do przedstawionego planu pracy na 2015 rok. Zmiany polegały na tym, by do klasyfikacji GP włączyć zawody o puchar prezesa oraz zawody spinningowe. Nie przeszła poprawka by jedne zawody spinningowe odbyły się na jeziorze, więc dwie tury zawodów spinningowych odbędą się na rzece Warcie w Sierakowie i pod Obornikami Wlkp. Przyjęto do stosowania i przestrzegania Uchwałę Nr 64/14 Prezydium Zarządu Okręgu w Poznaniu w sprawie ograniczenia stosowania zanęt na zawodach wędkarskich. Tryumfatorom rywalizacji Grand Prix 2014 zostały wręczone okolicznościowe statuetki i dyplomy. Byli to Marek Korcz, Jacek Rosa i Darek Kucz. Zebranie zakończono przyjęciem stosownych uchwał. 

 


4
Oceń
(4 głosów)

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA Baszta 2015 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł