WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

/ 11 zdjęć


Na godzinę 10.00 w dniu 31 stycznia br. w budynku MGOK zwołano Walne zebranie członków Koła "Baszta". Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie po godzinie 10, ponieważ na 183 członków na zebraniu stawiło się tylko 29 członków. Przybyłych powitał prezes Kol. Andrzej Lebiotkowski. Dokonano wyboru przewodniczącego zebrania i sekretarza oraz powołano komisje uchwał i wniosków. Realizując porządek zebrania przedstawiono w kolejności sprawozdania z działalności zarządu, finansowe,  komendanta SSR, klubu spinningowego oraz komisji rewizyjnej. Nie wniesiono uwag do sprawozdań i podjęto uchwały o przyjęciu przez walne przedstawionych sprawozdań. Zebranych zapoznano z preliminarzem budżetowym na rok 2016. W wyniku dyskusji podjęto uchwałę o przeznaczeniu kwoty 900,00 zł na działalność klubu spinningowego. Klubowicze zobowiązali się do asysty przy sztandarze koła podczas uroczystości państwowych oraz sprawowania opieki na jeziorem Niepruszewo Małe w Otuszu. Prezes zapoznał z propozycją planu pracy na rok bieżący. Podjęto decyzję, że na zawody do Rostarzewa i Kuźnicy Zbąskiej dojazd uczestników zawodów we własnym zakresie. Autobus wynajety bedzie tylko na zawody spinningowe. Ustalono termin przeprowadzenia prac porządkowych w dniu 3 kwietnia na jez. Niepruszewo Małe w związku z powierzeniem naszemu kołu opieki nad tym akwenem. Preliminarz i plan pracy zostały przez zebranych zatwierdzone. W trakcie dyskusji wnioskowano do ZO PZW w Poznaniu w dwóch kwestiach, a mianowicie:
1 - od przyszłego roku tj. 2016 wprowadzić na jez. Niepruszewo Małe zakaz połowu ryb z łodzi tak jak to miało miejsce w przeszłości.
2 - wyłączyć z wędkowania odcinek brzegu jez. Niepruszewskiego w Cieślach w soboty i w niedzielę w godzinach od 6.00 do 14.00 od miesiąca kwietnia do m-ca września ze względu na odbywające się tam zawody wędkarskie kół. 
Na zakończenie zebrania prezes wręczył puchary i dyplomy Kolegom Jackowi Rosie, Darkowi Kuczowi i Markowi Korczowi zwycięzcom klasyfikacji Grand Prix 2015.

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł