Walne Zebranie członków Koła -krótkie sprawozdanie

/ 2 zdjęć


Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW nr45 Kolejarz w Stargardzie odbyło się w dn. 22.01.2017r a otworzył je Prezes Koła Kol. Zbigniew Kowalczyk witając przybyłych gości w tym Prezesa Okręgu PZW w Szczecinie Kol. Grzegorza Rogalewicza oraz członków Koła. Prezes zaproponował wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący przejął prowadzenie Walnego Zgromadzenia, zapoznał zebranych z porządkiem i regulaminem obrad. W głosowaniu przyjęto porządek i regulamin obrad. W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru składów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Zgodnie z porządkiem obrad Sekretarz Koła Kol. Ireneusz Radecki odczytał Protokół z ostatniego walnego zgromadzenia członków koła za ubiegły rok, który został przyjęty jednogłośnie.

Następnie dokonano wyróżnień za rok 2016. I tak Prezes Okręgu kol. Grzegorz Rogalewicz wręczył wyróżnienia dla zasłużonych członków koła:  
Złotą Odznaką PZW wyróżniono kol. Ireneusza Radeckiego;   
Srebrną Odznaką PZW wyróżniono kol.Dębskiego Mirosława;  
Odznaką Wzorowy Młody Wędkarz wyróżniono kol. Jakuba Kaczmarkiewicza        
Medalem za Zasługi dla Rozwoju Wędkarstwa wyróżniono: kol. Karolina Skalska, kol. Władysław Kurczyński, kol. Wojciech Posyniak, kol. Andrzej Kaczmarek;

Prezes Koła wręczył puchary oraz dyplomy dla miejsc zwycięzców klasyfikacji Wędkarza Roku 2016. Zajmujący miejsca 1-3 otrzymali puchary oraz dyplomy dla miejsc 4-6 wręczono dyplomy. Wyróżniono osoby w klasyfikacji:

Juniorów :

1.       Szustak Sebastian

2.       Chawryło Michał

3.       Kaczmarkiewicz Jakub

4.       Marciniak Eryk

5.       Dalke Patryk

6.       Kowalski Jarosław

Kobiet

1.       Kacprzak Monika

2.       Bagińska Ewa

Seniorów :

1.       Matyjaszczyk Ryszard

2.       Michalski Grzegorz

3.       Misztal Krystian

4.       Świniarski Bogusław

5.       Szyłobryt Marcin

6.       Dębski Mirosław

Prezes Okręgu kol. Grzegorz Rogalewicz w imieniu Zarządu Okręgu wręczył zasłużonym działaczom naszego Koła Dyplomy Uznania. Wyróżnieni zostali kol. Żywicki Mieczysław oraz kol. Piotrowski Zdzisław. Prezes Koła wyróżnił juniora kol. Michała Chawryło za szczególną pasję, z jaką reprezentował nasze Koło i Okręg zarówno w Młodzieżowej Olimpiadzie Sportów Wędkarskich, która odbyła się w 2016r. w Pyrzycach jak również na Mistrzostwach Okręgu. Kol. Michała wyróżniono upominkiem. W dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad Prezes Koła Kol. Zbigniew Kowalczyk zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Koła za 2016 rok, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Kol. Waldemar Penier przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w 2016 roku, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Zdzisław Piotrowski przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Koła w 2016 roku. Po przerwie odbyły się wybory do nowego Zarządu i organów Koła.  Po prezentacji nowego Zarządu i Organów Koła głos przekazano zaproszonym gościom a jako pierwszy głos zabrał Prezes Okręgu PZW w Szczecinie kol. Grzegorz Rogalewicz, który przedstawił sytuację organizacyjną i finansową Okręgu jak również stan zarybień, stan posiadanych wód, osiągnięcia i plany Okręgu na najbliższa przyszłość. Następnie Kol. Piotr Hyriak z koła Okoń w Chociwlu w imieniu Prezesa Koła podziękował za możliwość udziału w zebraniu naszego koła i współpracę kół w zakresie ochrony wód. Następnie Skarbnik koła zapoznał zebranych z wysokością składek w 2017 roku, odstępstwami od RAPR na wodach Okręgu PZW Szczecin, stanem porozumień z innymi okręgami PZW oraz porozumieniami z dzierżawcami prywatnymi wód w regionie. Przekazał również informacje o możliwości udziału w szkoleniu dla sędziów wędkarskich organizowanym przez Okręg. Następnie zapoznał zgromadzenie z „ Preliminarzem Budżetowym Koła na 2017r.” oraz „Terminarzem Zawodów i Imprez Koła na 2017 rok”, które następne zostały poddane pod głosowanie. Przewodniczący otworzył dyskusję, w trakcie, której odnoszono się do różnych aspektów działalności PZW i propozycji na 2017 rok. Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, który przedstawił przyjęte uchwały i wnioski podlegające głosowaniu. Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zaproszonym gościom i członkom Koła za rzeczowy i merytoryczny udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.

 


3
Oceń
(2 głosów)

 

Walne Zebranie członków Koła -krótkie sprawozdanie - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł