Walne zebranie członków koła Busko Zdrój- 14.01.2018


Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju ma zaszczyt zaprosić

wszystkich członków koła na Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w Busku-Zdroju
które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r.  
w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju, ulica Kościuszki 1.
Początek zebrania godz. 9.00 – I termin
godz. 9.30 – II termin.
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła PZW w Busku Zdroju w dniu
14.01.2018r.
1. Zagajenie i otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania członków Koła.
4. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego W.Z.
7. Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2017.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
11. Wystąpienie zaproszonych gości.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2017 oraz ogłoszenie
konkursu na „Największą rybę”.
14. Wręczenie odznaczeń, nagród i dyplomów.
15. Przedstawienie do zatwierdzenia planu pracy koła i preliminarza budżetowego
na najbliższy rok, informacja o wysokości składek w roku 2018.

16. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji uchwal i  wniosków, wniosków jakie wpłynęły do komisji.

17.Losowanie dla obecnych uczestników zebrania atrakcyjnych nagród.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie posiedzenia.   


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne zebranie członków koła Busko Zdrój- 14.01.2018 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł