Walne zebranie sprawozdawcze koła PZW SUM przy KPP Sieradz


     Zarząd koła PZW"SUM" zawiadamia, że zebranie sprawozdawcze członków koła PZW SUM odbędzie się w dniu 09.02.2019 roku w lokalu budynku "Przystań" w Sieradzu ul. Portowa 2.
     Pierwszy termin zebrania godz. 14:00, przy braku wymaganej liczby 50% członków drugi termin zebrania rozpocznie się o godz. 14:30                      Przewidywany porządek dzienny zebrania


  1. Powitanie, wstęp do zebrania
  1. Wybór Przewodniczącego (prowadzącego) oraz
    Sekretarza zebrania
  1. Przyjęcie porządku obrad
  1. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Mandatowej
  1. Sprawozdanie :

                                 --   Zarządu Koła

                                 --   Komisji Rewizyjnej

                                 --   Sądu Koleżeńskiego  

6.   Wręczenie nagród zwycięzcom zawodów
wędkarskich oraz odznaczeń wędkarskich    

7.   Przerwa

8.   Dyskusja ( przegłosowanie zmian omówionych w
sprawozdaniach   ( zarządu koła, komisji rewizyjnej, sądu kol.  ), zatwierdzenie sprawozdań oraz innych proponowanych wniosków przez uczestników zebrania,zatwierdzenie preliminarzu budżetowego na rok 2019

9.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz komisji mandatowej

   10.    Sprawy różne i wolne wnioski  
   11.   Zakończenie zebrania 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne zebranie sprawozdawcze koła PZW SUM przy KPP Sieradz - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł