Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PZW w Busku-Zdroju


Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków koła na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PZW w Busku-Zdroju które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju, ulica Kościuszki 1.
Początek zebrania godz. 9.00 – I termin
godz. 9.30 – II termin.
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła PZW w Busku Zdroju w dniu 10.01.2016r.
1. Zagajenie i otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania członków Koła.
4. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego W.Z.
7. Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
11. Wystąpienie zaproszonych gości.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2015 oraz konkursu na "Największą Rybę".
14. Uzupełnienie składu osobowego Zarządu Koła.
15. Informacje organizacyjne na temat wysokości składek na bieżący rok.
16. Przedstawienie do zatwierdzenia planu pracy koła i preliminarza budżetowego na najbliższy rok. 
17. Wolne wnioski, podjęcie uchwał.
18. Zamknięcie posiedzenia.
Zarząd Koła PZW Busko-Zdrój

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PZW w Busku-Zdroju - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł