Walne zebranie sprawozdawcze Koła Nr 71 PZW w Barcinie.


\r\n

W imieniu Zarządu Koła nr 71 PZW na podstawie\r\nstatutu zwołuję i serdecznie zapraszam Kolegów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie\r\nSprawozdawcze Członków Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie.  Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę 7 lutego\r\n2016 roku o godz. 10.00 w pierwszym terminie lub o godz. 10.15\r\nw drugim terminie w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Proponowany porządek obrad:

\r\n\r\n

1.     \r\nOtwarcie

\r\n\r\n

2.     \r\nWybór\r\nprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia

\r\n\r\n

3.     \r\nUchwalenie\r\nporządku obrad

\r\n\r\n

4.     \r\nWybór\r\nKomisji uchwał i wniosków

\r\n\r\n

5.     \r\nSprawozdanie\r\nmerytoryczne za 2015 rok

\r\n\r\n

6.     \r\nSprawozdanie\r\nfinansowe za 2015 rok

\r\n\r\n

7.     \r\nSprawozdanie\r\nKomisji Rewizyjnej za 2015 rok

\r\n\r\n

8.     \r\nSprawozdanie\r\nSądu Koleżeńskiego za 2015 rok

\r\n\r\n

9.     \r\nPrzedstawienie\r\npreliminarza budżetowego na 2016 rok

\r\n\r\n

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i preliminarzem\r\nbudżetowym

\r\n\r\n

11. Poddanie pod głosowanie wniosków zgłoszonych w toku\r\ndyskusji

\r\n\r\n

12. Uchwalenie planu działania Koła na 2016 rok

\r\n\r\n

13. Uchwalenie budżetu Koła na 2016 rok

\r\n\r\n

14. Wolne głosy i wnioski

\r\n\r\n

15. Zakończenie

\r\n\r\n

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Walne zebranie sprawozdawcze Koła Nr 71 PZW w Barcinie. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł