Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła z Bolewic

/ 1 komentarzy / 10 zdjęć


W sobotni wieczór 30-01-2016r. o 18.00 jak co roku  na Sali Wielskiej w Bolewicach  spotkali się wędkarze i sympatycy koła Wydra z Bolewic na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Z uwagi na niewystarczającą liczbę przybyłych członków, wyznaczono drugi termin spotkania na ten sam dzień na godzinę 18.15. W spotkaniu tym wziął udział również opiekun koła z ramienia Zarządu PZW z Poznania Pan Zbigniew Baranowski.  Prezes Koła Marek Wira po przywitaniu uczestników zaproponował głosowanie nad wyborem przewodniczącego i sekretarza zebrania.Przewodniczącym został Tomasz Witucki, a sekretarzem Adam Łodyga. Przewodniczący pokrótce przedstawił plan spotkania i poprosił o wystąpienie prezesa koła który miał omówić działania zarządu koła w 2015r., przedstawiciela komisji rewizyjnej w sprawie prac komisji rewizyjnej i skarbnika, który miał omówić finanse koła.

 
Prezes Marek Wira swoje wystąpienie rozpoczął od omówienia zawodów które organizowane były przez zarząd dla członków koła jak też uczestnictwa przedstawicieli koła w zawodach regionalnych. Podziękował też licznym sponsorom, władzom Gminy Miedzichowo i Nadleśnictwu Bolewice za wspieranie działalności koła i pomoc w organizacji zawodów dla członków koła, a także zawodów dla dzieci z okazji ich czerwcowego święta.

Następnie zostały omówione sprawozdania z prac komisji i jej kontroli nad finansami koła.  Przedstawiono także stosowne sprawozdania z jej działalności  a także kontroli która odbyła się 20 stycznia 2016r. przez przedstawiciela Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy PZW z Poznania.

Tomasz Witucki jako skarbik koła omówił finanse koła w tym wpływy i wydatki związane z uczestnictwem członków koła np. w zawodach VIII Rejonu Okręgu PZW Poznań czy organizacji zawodów dla członków Koła.  

Po wystąpieniu sprawozdawców przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium zarządowi. Został on przegłosowany jednomyślnie.  

W wolnych wnioskach poruszono wiele spraw m.in. sprawę wysokości składek w 2016r.,  terminarzu zawodów o obecnym roku, wyboru miejsc na poszczególne zawody, możliwości wzięcia pod opiekę przez Koło Wydra zbiornika Trzy Tonie czy też zasad wyboru członków na zawody rejonowe.  

Poproszono także delegata z ramienia Zarządu PZW z Poznania Pana Zbigniewa Baranowskiego o to aby w imieniu członków koła Wydra zainteresował zarząd okręgu w Poznaniu pozyskaniem jezior Proboszczowskiego i Głębokiego co z pewnością przyczyniłoby się do znacznego zwiększenia liczby członków.

Po przyjęciu stosownych uchwał wynikających z wolnych wniosków spotkanie zakończono.  

 


5
Oceń
(4 głosów)

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła z Bolewic - opinie i komentarze

MarwirMarwir
0
Karolina, serdecznie dziękuję za to że z nami byłaś, a w szczególności za obsługę PRESS FOTO. Pozdrawiam. (2016-02-02 18:21)

skomentuj ten artykuł