Walne zebranie sprawozdawcze koła PZW nr 76 w Cekcynie

/ 1 komentarzy / 14 zdjęć


Jak co roku nasze najważniejsze spotkanie członków koła PZW to : ,,Walne zgromadzenie członków". Dziś 07.02.16r. o godzinie 11,00 spotkaliśmy się na zebraniu sprawozdawczym. Niestety znowu nie udało się otworzyć zebrania w pierwszym terminie . Z powodu braku kworum , zebranie należało przełożyć o 15min. W zebraniu wzięło udział 38 na 90 członków naszego koła. Zebranie w drugim terminie otworzył nasz prezes Kaziu Banach. Przywitał zaproszonych gości : przedstawiciela okręgu PZW w Bydgoszczy Jana Bączkowskiego i wójta gminy Cekcyn Jacka Brygmana. Kolejny punkt zebrania to wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania. Wybranym jednogłośnie przewodniczącym zebrania został : Mirek Smoleń, natomiast sekretarzem Jan Glazik. Więc prowadzenie obrad poprowadził nowy przewodniczący. Na początek : stwierdzenie czy zebranie jest pełnoprawne i zatwierdzenie porządku obrad. Po przegłosowaniu , następny punkt zebrania to odczytanie sprawozdania z zebrania 2015roku -tu sekretarz Jan Glazik. Sprawozdanie z działalności zarządu koła przedstawił prezes : Kaziu Banach. Natomiast sprawozdanie finansowe to domena naszego skarbnika Wiesia Pawlaka.  Jan Galiński jako przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił jej raport. Z raportu tego wynika , że finanse prowadzone są prawidłowo i bez zastrzeżeń. Po tych sprawozdaniach rozpoczęto dyskusję nad nimi. Na uwagi skierowane do przedstawiciela okręgu odpowiadał Jan Bączkowski. Zgodził się z naszymi postulatami które mówią o złym gospodarowaniu naszymi składkami, za dużo kasy z naszych składek wędruje do Okręgu i zarządu głównego PZW, a za mało zostaje w kołach. Kolejna sprawa to wnioski i uwagi naszych członków. Jako pierwszy zabrał głos Dominik Walenty. Poruszył sprawę akwenu Gołąbek. To woda w gestii RZGW i tam należy kierować prośby o zezwolenie na wędkowanie. Henryk Kalinowski - na jakim odcinku rzeki Stążka można wędkować - na całym. Poruszono też sprawę ankiet, niestety oceniono ją negatywnie. Henry Barabasz : tego kolegę najbardziej boli zaśmiecanie przez pseudo turystów i wędkarzy naszych wód. Jak temu zapobiec ? Parkingi przy naszych jeziorach są wyraźnie oznakowane, ale mało kto tego przestrzega. Parkowanie odbywa się na dziko. Na to nie ma rady ? Henryk Gumiński zwrócił się z prośbą do kolegów by nie wyławiać kroczka leszcza którym zarybiono jesienią jezioro Chłodne. Na tym dyskusję zakończono. Przyszła pora na wręczenie dyplomów dla najlepszych wędkarzy. Za zajęcie pierwszego w miejsca w klasyfikacji na najlepszego wędkarza roku Jan Glazik i Andrzej Drewczyński, na drugim miejscu Adam Smoleń i trzeci w tej klasyfikacji to ; Marek Kak. Za wybitną działalność na rzecz PZW nasze koło otrzymało medal . Odznaczeni też zostali koledzy : Mirek Smoleń i Stasiu Kuczer. Odznaczeń tych dokonał przedstawiciel okręgu PZW Bydgoszcz kol Jan Bączkowski. Jeszcze uchwały i wnioski na przyszły rok które przedstawił kol. Stasiu Kuczer. Po zatwierdzeniu tych uchwał zebranie zakończył prezes życząc kolegom rekordowych ryb i powodzenia w roku 2016.

 


5
Oceń
(4 głosów)

 

Walne zebranie sprawozdawcze koła PZW nr 76 w Cekcynie - opinie i komentarze

halski021halski021
+2
Wow ! frekwencja ponad 42% członków , na walnym zebraniu koła , to chyba rekord w całym PZW . (2016-02-08 21:58)

skomentuj ten artykuł