Walne zebranie sprawozdawcze Koła za rok 2017


"Helvetica","sans-serif";color:#4B4F56;background:white">Zarząd Koła PZW
Sochaczew-Miasto informuje, iż w dniu 04.03.2018r. o godz. 8:30 (w pierwszym
terminie), o godz.09:00 (w drugim terminie) odbędzie się w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miasta Sochaczew  ul. 1-Maja 16 color:#4B4F56">WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW Sochaczew-MiastoZ NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego,
sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz
zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.

3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków.

4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.

5. Realizacja Uchwa ł
i Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.

6. Omówienie planu działania Koła na rok 2018

7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok
2018

8. Dyskusja.

9.. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i
preliminarza budżetowego Koła na 2018r.

10. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod
adresem ZG, ZO, ZK.

11. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI
CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIUZARZĄD KOŁA

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne zebranie sprawozdawcze Koła za rok 2017 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł