Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła w Remizie OSP w Łosiu.

/ 7 zdjęć


Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła odbyło się 4 marca 2018 r w Remizie OSP w Łosiu.
W obradach uczestniczyło 43 członków koła oraz jedyny przybyły spośród zaproszonych gości, kol. Stanisław Matula- Wiceprezes Koła PZW Biecz – przedstawiciel   Porozumienia Kół Jasło-Biecz-Gorlice doktórej należy nasze koło. Zebranie otworzył Prezes koła, witając wszystkich przybyłych oraz propozycję składu Prezydium: na Przewodniczącego zebrania kol.
Piotra Michałowskiego – wiceprezesa koła, jego zastępcę kol. Zdzisława Niezgodę– prezesa koła, Sekretarza zebrania kol. Idalię Ferenc oraz przedstawiciela Porozumienia Kół Jasło-Biecz-Gorlice, kol. Stanisława Matulę. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie, po czym prezes przekazał dalsze prowadzenie zebrania przewodniczącemu, który przedstawił zebranym porządek i regulamin obrad, przyjęty jednogłośnie bez poprawek, Uchwałą nr1 Walnego Zebrania. Kolejnym punktem zebrania był wybór komisji: Mandatowej oraz Uchwał i wniosków. Skład pierwszej komisji to kol.: Henryk Cieśla i Jam Leśniewski, natomiast drugiej komisji, Kol. Beata Stępień oraz kol.: Benedykt Dańcz i Władysław Smołkowicz. Następnie nastąpiło przedstawienie przez prezesa i skarbnika koła sprawozdań z działalności zarządu koła i wykonania budżetu koła za 2017 r, przyjętych przez zebranie jednogłośnie, bez żadnych zastrzeżeń i uwag. Swoje sprawozdania przedstawili również: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol. Henryk Cieśla, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – kol. Benedykt Dańcz i Komendant Terenowej Jednostki Społecznej Straży Rybackiej, utworzonej przy kole w maju ubiegłego roku- kol. Jan Borowiecki. Po krótkiej dyskusji nad tymi sprawozdaniami głos zabrał przedstawiciel porozumienia kół, który omówił aktualnie obowiązujące zasady połowu na łowiskach porozumienia. Po tym, Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach i zaprosił wszystkich obecnych na degustację kulinarną przygotowanego gulaszu oraz kubek gorącej kawy i herbaty. Po posiłku obrady zostały wznowione i przystąpiono do przedstawienia planu pracy koła i preliminarza budżetowego koła na 2018 r (Prezes koła) oraz harmonogramu zawodów i imprez wędkarskich do realizacji w br. (Przewodniczący zebrania). Po dyskusji nad planami zebranie podjęło stosowne uchwały w tej kwestii, tj.: Uchwałę Nr 2 zatwierdzającą plan pracy i harmonogram zawodów i imprez oraz Uchwałę nr 3 zatwierdzającą preliminarz budżetowy. Ostatnim punktem zebrania była dyskusja, w trakcie której zgłaszane były wnioski do Zarządu Okręgu. Ogółem zgłoszonych i przegłosowanych zostało 9 wniosków. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania, dziękując wszystkim za przybycie.

Ps. Sprawozdanie z działalności koła i Protokół Komisji Uchwał i wniosków publikujemy w załącznikach pod artykułem.  
 


5
Oceń
(3 głosów)

 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła w Remizie OSP w Łosiu. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł