Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 15.01.2017.


Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła PZW w Busku-Zdroju które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r   /niedziela/ w Zespole Szkół Podstawowych Nr 1 w Busku-Zdroju, ulica Kościuszki 1

Początek zebrania godz. 9.00 – I termin

godz. 9.30 – II termin.


Porządek obrad  Walnego Zebrania

Sprawozdawczo - Wyborczego

Koła PZW w Busku-Zdroju 

1.Zagajenie i otwarcie obrad.

2. Wybór  przewodniczącego i sekretarza obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego  Zebrania członków Koła.

3. Przyjęcie porządku  obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  ostatniego Walnego Zebrania.

5. Wybór Komisji:

a) Komisji  Uchwał i Wniosków

b) Komisji  Wyborczej

c) Komisji  Skrutacyjnej

5. Sprawozdanie z  działalności Zarządu Koła za rok 2016.

a) Sprawozdanie  finansowe

6. Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej.

7. Sprawozdanie Sądu  Koleżeńskiego.

8. Wystąpienie  zaproszonych gości.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami, udzielenie absolutorium  ustępującemu zarządowi.

10. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok  2016,  oraz ogłoszenie wyników „konkursu  na największą rybę ". 

11.Ustalenie składu osobowego Zarządu Koła, Komisji  Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.  

12. Zgłaszanie  kandydatur na prezesa koła, oraz na członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu  koleżeńskiego, oraz delegatów na zjazd okręgowy i ich zastępców

13. Wybory do władz i organów koła.

14. Ogłoszenie wyników wyborów.

15. Przedstawienie do zatwierdzenia planu pracy koła i  preliminarza budżetowego  na najbliższy  rok,  informacja o wysokości składek na  2017 rok. 

16.Przedstawienie  przez przewodniczącego komisji wniosków oraz podjęcie uchwał.

17.Losowanie dla obecnych uczestników zebrania atrakcyjnych   nagród rzeczowych.

18.Zamknięcie posiedzenia.  

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 15.01.2017. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł