Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła za 2017 rok

/ 5 zdjęć


Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW nr 45 w Stargardzie otworzył Prezes Koła Kol. Zbigniew Kowalczyk witając przybyłych gości w tym Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Kol. Grzegorza Rogalewicza oraz członków Koła. W głosowaniu wybrano Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza, następnie Przewodniczący przejął prowadzenie Walnego Zgromadzenia, zapoznał zebranych z porządkiem i regulaminem obrad. W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru składów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. Po ukonstytuowaniu się przewodniczącymi Komisji zostali: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - Kol. Krzysztof Marcinowski oraz Komisji Uchwał i Wniosków - Kol. Sebastian Szustak. Zgodnie z porządkiem obrad Sekretarz Koła Kol. Ewa Bagińska odczytała Protokół z ostatniego walnego zgromadzenia członków koła, dalszej kolejności Prezes Koła zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Koła za 2017 rok, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Zdzisław Piotrowski przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Koła w 2017 roku. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Kol. Mirosław Dębski przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w 2017 roku. Kierownik Grupy SSR przedstawił sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego w roku 2017. Po przerwie Prezes Zarządu Koła zapoznał zgromadzenie z „Planem Pracy Zarządu Koła na rok 2018”, Skarbnik Koła zapoznał zgromadzenie z „ Preliminarzem Budżetowym Koła na 2018r.”, Wice Prezes d.s. Sportowych Kol. Mieczysław Żywicki zapoznał zgromadzenie z „Terminarzem Zawodów i Imprez Koła na 2018 rok”, Następnie dokonano wyróżnień za rok 2017. Prezes Zarządu Okręgu kol. Grzegorz Rogalewicz wręczył wyróżnienia dla zasłużonych członków koła:

·       Złotą Odznaką PZW wyróżniono kol. Jerzego Juchniewicza;

·       Odznaką Wzorowy Młody Wędkarz wyróżniono kol. Michała Chawryło

·       Medalem za Zasługi dla Rozwoju Wędkarstwa wyróżniono: kol. Aleksander Bagiński, kol. Krystian Misztal, kol. Robert Smelkowski, kol. Adam Siedlecki;

W dalszej kolejności Prezes Koła wręczył puchary oraz dyplomy dla miejsc zwycięzców
klasyfikacji Wędkarza Roku 2017. Wyróżniono osoby w klasyfikacji:  

Juniorów :

1.     Chawryło Michał 2.     Szustak Sebastian 3.     Dalke Patryk 4.     Dziedzic Sebastian 5.     Kaczmarkiewicz Jakub 6.     Marciniak Eryk 

Kobiet
1.    Markanicz Jagoda 2.    Kacprzak Monika 3.    Bagińska Ewa
Seniorów :
1.     Szyłobryt Marcin 2.     Świniarski Bogusław 3.     Molski Robert 4.     Siedlecki Marcin 5.     Wołkowicz Stefan 6.     Łobasz Marek

Po wręczeniu wyróżnień Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie, który przedstawił sytuację organizacyjną i finansową Okręgu jak również stan zarybień, stan posiadanych wód, osiągnięcia i plany Okręgu na najbliższa przyszłość. Następnie Skarbnik koła zapoznał zebranych z wysokością składek w 2018 roku, odstępstwami od RAPR na wodach Okręgu PZW Szczecin, stanem porozumień z innymi okręgami PZW. Przekazał również informacje o możliwości udziału w szkoleniu dla sędziów wędkarskich organizowanym przez Okręg. Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, który przedstawił przyjęte uchwały i wnioski Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zaproszonym gościom i członkom Koła za rzeczowy i merytoryczny udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym. Wszystkie zdjęcia z zebrani do obejrzenia pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1BI7lMTTrXlk--wQO6bw8QJ7ezQvaw_Y6?usp=sharing

 

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła za 2017 rok - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł