Walne Zgromadzenie członków Koła PZW Baszta w Buku

/ 5 zdjęć


W biurze naszego bukowskiego Koła, w dniu 16 grudnia 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła "Baszta" w Buku. Z powodu braku quorum w pierwotnym terminie, wyznaczono drugi termin na godzinę 10:15. Zgromadzenie otworzył Prezes Andrzej Lebiotkowski, który na

przewodniczącego zebrania zaproponował Piotra Hitnera. Kandydaturę jednogłośnie przyjęto, a wybrany przewodniczący przedstawił porządek obrad. Następnie wybrano sekretarza Walnego Zgromadzenia w osobie Mateusza Łukaszyka, a także członków poszczególnych komisji. Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu koła, sprawozdanie finansowe, a kol. Franciszek Skrzypczak - sprawozdanie Komisji

Rewizyjnej. W dalszej części zebrania przedstawiono plan pracy na rok 2019, przedstawiono też propozycję preliminarza budżetowego. Prezes poinformował zebranych członków o składkach i zmianach z nimi związanymi na nadchodzący rok, dyskutowano również o regulaminie oceny koła i jego konsekwencjach. W dyskusji podjęto również tematy bieżącego funkcjonowania koła, planu pracy na 2019 rok. Walne Zgromadzenie było również okazją do podsumowania zakończonego sezonu i klasyfikacji WĘDKARZA ROKU. Tytuł najlepszego wędkarza, okolicznościowa statuetka oraz nagroda trafiły w ręce kol. Dariusza Kucza. W trakcie zebrania ustalono również prace na jeziorze Niepruszewo Małe, w celu zwiększenia ilości i jakości stanowisk wędkarskich. Termin ich przeprowadzenia z wyprzedzeniem zostanie ogłoszony na stronie internetowej naszego Koła.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne Zgromadzenie członków Koła PZW Baszta w Buku - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł