Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła 31.01.19r.


Zarząd Koła Nr 26 „ENERGETYK” PZW Okręgu Koszalin informuje wszystkich członków Koła, że w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w świetlicy Okręgu w Koszalinie przy ul. Łużyckiej 55 zgodnie z § 54 pkt 4 statutu Polskiego Związku Wędkarskiego odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła. Porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. 3. Zatwierdzenie porządku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wręczenie nagrody dla zwycięzcy konkursu „Wędkarz Roku 2018”.
8. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9.Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2018 r.
11. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2018 r. 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. 13. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2018 r. 14. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła.
15. Przedstawienie projektu planu pracy i preliminarza finansowego na 2019 r. 16. Uzgodnienie zmian w regulaminie konkursu „Wędkarz Roku” oraz planu zawodów w 2019 r. 17. Dyskusja. 18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2018 r. 19. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
20. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2018 r. 21. Podjęcie uchwał w sprawie: - planu pracy i preliminarza finansowego na 2019 r. - regulaminu konkursu „Wędkarz Roku” oraz planu zawodów w 2019 r. - innych 22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

W przypadku braku kworum zgodnie z § 54 pkt 8 statutu Polskiego Związku Wędkarskiego wyznacza się drugi termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła na dzień 31 stycznia 2019 r. godz. 17:15 w świetlicy Okręgu w Koszalinie przy ul. Łużyckiej 55.

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła 31.01.19r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł