Walne zgromadzenie sprawozdawczo -wyborcze koła Baszta w Buku 12.09.2021.

/ 15 zdjęć


W drugim terminie odbyło się WZSW Koła Nr 2 „Baszta” w Buku. W zgromadzeniu uczestniczyło 28 członków koła. Spotkanie otworzył ustępujący prezes Andrzej Lebiotkowski. W części organizacyjnej wybrano przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia i uchwalono porządek i regulamin obrad. Wybrano komisje mandatowo-wyborczą, uchwał i wniosków oraz skrutacyjną. Przedstawiono następnie sprawozdania z działalności władz i organów koła za miniony okres. Dyskusji na sprawozdaniami nie było. W głosowaniu przyjęto sprawozdania oraz udzielono zarządowi koła absolutorium. Ustalono skład liczbowy władz i organów koła. Komisja wyborcza ustaliła listy kandydatów oraz delegata i z-cę delegata. Zebrani podjęli decyzję o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym. Pierwsze głosowanie wyłoniło nowego prezesa koła, którym został Przemysław Siekański. Następnie wybrano członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Delegatem na zjazd okręgowy został Andrzej Lebiotkowski a zastępca Przemysław Siekański. Dotychczasowy prezes wręczył zaległe plakietki i puchary oraz statuetki za GP-2021. W dyskusji poruszono temat reaktywowania w kole Społecznej Straży Rybackiej. Zgłosili się chętni. Ustalono wysokość ekwiwalentu za pracę oraz zwolnienia z jego uiszczania. Nowy zarząd został zobowiązany do opracowania preliminarza budżetowego na rok 2022 do końca października 2021 r. oraz planu pracy uwzględniającego dodatkowe zawody spinningowe na wiosnę (po 1 czerwca) i drugiej imprezy latem dla dzieci. Podział funkcji w zarządzie koła i komisji rewizyjnej odbędzie się na oddzielnym spotkaniu w dniu17.09.2021 r.
 

 


3
Oceń
(2 głosów)

 

Walne zgromadzenie sprawozdawczo -wyborcze koła Baszta w Buku 12.09.2021. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł